TEMMUZ AYINDA GÖKYÜZÜ

TEMMUZ  AYINDA

GÜNEŞ :

GÜNEŞ’imiz Temmuz ayının  ilk yarısında  İKİZLER  takımyıldızı sınırları içersinde bulunacaktır. 20/21 Temmuz    gecesi  komşu YENGEÇ takımyıldızı sınırları içersine geçecek ve ay sonuna kadar   bu takımyıldız sınırları içersinde görülecektir.

GÜNEŞ’in doğma ve batması bu ay içersinde biraz daha değişecektir. Bu ayın ilk günlerinde  Coğrafya Yönleri olarak bildiğimiz Tam Doğu  ve  Tam Batı  noktalarından kuzeye doğru 30 derece iken ayın son günlerinde 22 derece uzakta bir konumda    doğup batacaktır. Bu açı  her geçen gün azalacaktır. 23 Eylül  günü Tam DOĞU ve Tam BATI noktalarından doğup batacaktır.

Doğma ve batma saatleri her gözlem yerinde farklı olur. Bu zamanlara etki edenler, tarih yani Güneş’in dikaçıklığı ve gözlem yerinin enlemidir.  Doğudaki bir gözlem yerinde batıdaki bir gözlem yerine göre  daha erken doğar ve batar. Bu fark, iki gözlem yeri arasındaki coğrafya boylamları farkına denk zaman farkı kadardır.

Güneş’imiz yıllık görünür hareketi sırasında  Güneye doğru  yerdeğiştirmesini sürdürecektir. Temmuz ayı süresince Ankara’da 12:52  ile  12:55 saatleri arasında öğlen çemberinden geçecektir.  Diğer kentlerin Ankara’ya göre boylam farklarına uygun olarak,  doğusundaki kentlerde daha erken, batıdaki kentlerde ise daha geç geçecektir. Tam bu geçişler sırasında yani tam öğlen zamanında  ufuktan yüksekliği Temmuz ayı süresince  yaklaşık 73-68 derece arasında olacaktır.

Temmuz ayı içinde gündüz süresinin uzunlukları da   azalmasını  sürdürecektir.  Ayın ilk günü yaklaşık olarak 14 sa   50 dk olan gündüz süresi  ayın son gününde  14 sa 10 da  olacaktir.


03/04   TEMMUZ   2017 

Güneş’e en uzak konumda olduğumuz gün !       Peki, bu sıcaklar da  ne böyle ??  

 Yerkürenin Güneş etrafında dolandığı yörünge ( ya da Güneş’in Yerküre etrafında dolandığı görünür yörüngesi)  bir elipstir.  Güneş’imiz bu elipsin odaklarından birinde bulunur. Dünyamız yörüngesinde dolanırken, yörünge üzerinde bulunduğu noktanın Güneş’e uzaklığı sürekli değişir.

03/04 Temmuz gecesi bu uzaklık en büyük değerde (  152,092,504 km ) olacak.

4 Ocak 2017 de en yakın konumda iken  uzaklığımız  147,100,998 km

03 Ocak 2018  günü  bu uzaklık değeri  147,097,233 km olacak.

Güneş bize en uzak konumda olmasına karşın  Dünyamız üzerinde Kuzey yarıkürede  en sıcak günler yaşanmaktadır. Mevsimler üzerinde ve  sıcaklığın fazla olmasında esas etkenin Yer-Güneş uzaklığının olmadığını da yaşayarak öğreniyoruz. Güneş’e en uzak ve en yakın olduğumuz konumlardaki uzaklık farkı (yaklaşık 5 milyon km…   oran olarak :  % 3,3 )  mevsimler üzerinde o kadar etkili olmuyor. Esas etki, Güneş ışınlarının geliş açısı, ne kadar dik ya da ne kadar eğik geldiği önemli. Kuzey yarıkürede  Güneş’e yıl içinde Temmuz başında en uzak konumda olmamıza karşın, Güneş ışınlarının eğimi en fazla 21 Haziran’da  ve sonrası bu günlerde oluyor ve bunun sonucu en sıcak günleri yaşıyoruz.       Aşırı Sıcaklara dikkat….

Güneş, 21 Haziran’da gökyüzünde  yıl içersindeki en yüksek konumunda olur ve yaklaşık 2 hafta sonra da  YER-GÜNEŞ uzaklığı en büyük değerde olur.


AY  

 AY,  elips şeklindeki yörüngesinde dolanırken  ;

06 Temmuz  günü  enöte   konumunda – YER’e  en  uzak konumda olup   uzaklığı  405 950  km

23 Temmuz  günü  enberi  konumunda – YER’e  en yakın konumda olup   uzaklığı  361 200 km

 

 

İlkdördün      :   01 Temmuz          Dolunay       :   09 Temmuz

Sondördün    :   16 Temmuz          Yeniay         :   23 Temmuz         İlkdördün    :  30 Temmuz   

AY  ;   

01/02  Temmuz  ve  28/29 Temmuz  geceleri  JÜPİTER   ile   BAŞAK takımyıldızı sınırları içinde yakın görünümde olacak.

06/07  Temmuz gecesi ise  AY;  SATÜRN  ve  AKREP’in kalbi  ANTARES ( Alpha Sco)  ile yakın görünümde güzel bir gözlem hedefi oluşturacak.

19/20  Temmuz gece yarısı  BOĞA takımyıldızının en parlak yıldızı olan Aldebaran’ı  (Alpha Tau )örtecek,  bu örtme olayı her yerden gözlenmeyecek, ülkemizden örtme olmasa bile çok yakın görünümde olacaklar.  Bu sırada  VENÜS  çok yakın bir konumda kendilerine eşlik edecek.

25 Temmuz günü,  AY, MERKÜR ve  ASLAN takımyıldızının en parlak yıldızı olan Regulus’u( Alpha Leo )  örtecektir.  Gündüz olduğu için ülkemizden gözlenemeyecektir.

 

GEZEGENLERİN GÖZLENEBİLİRLİĞİ

 

MERKÜR :

Ayın ilk günlerinde GÜNEŞ’in batı tarafında, İKİZLER takımyıldızı sınırları içersinde  ve Güneş’e açısal olarak yaklaşık 11  derece uzaklıkta bulunacak olan gezegen 4/5 Temmuz gecesi  YENGEÇ takımyıldızı sınırları içine geçecektir.  İlerleyen her gün, gökyüzünde doğuya doğru hareketini sürdürecek,  16/17 Temmuz’da  ASLAN  takımyıldızı sınırları içine geçecektir.    30 Temmuz’da ise  Güneş’in batısında ve açısal olarak en uzak ( EBBU : 27 derece)  konumda olacaktır. Gözlem için en uygun günler bu tarih öncesi ve sonrasıdır. Yine de ufka yakın, Güneş battıktan sonra kısa süre gözlenebilir. 25 Temmuz günü AY ve Regulus ile çok yakın görünümde olacaktır.

 

VENÜS :   Bu günlerde gökyüzündeki yerdeğiştirmesi çok yavaş olan  VENÜS  ayın ilk günü  Güneş’e olan açısal uzaklığı 45 derece  iken ay sonunda  bu açıklık 38 dereceye kadar azalacaktır. Sabah gökyüzünde Doğu ufkumuzda  “Sabah Yıldızı” olarak yeralmaktadır. Güneş doğmadan 1-2 saat önce DOĞU noktasına çok yakın bir yerden doğacak ve Güneş doğuncaya kadar gözlenebilecektir. Ayın ilk günlerinde BOĞA takımyıldızı sınırları içersinde yeralacak, 29 Temmuz’da   AVCI   2 gün sonra da İKİZLER tkımyıldızı sınırları içine geçecektir.  VENÜS   -4.1  kadir  parlaklığı ile   GÜNEŞ ve AY’dan sonra gökyüzünün en parlak görünen cismi olmayı sürdürecektir.

MARS : Temmuz ayı ilk günlerinde  İKİZLER  takımyıldızı sınırları içinden 17 Temmuz’da YENGEÇ  takımyıldızı sınırları içine geçecek ve ay sonuna kadar bu takımyıldız sınırları içinde kalacak.   Yaklaşık +1.7 kadir parlaklığı ile zor farkedilecek durumda olan  “Kızıl Gezegen”  Güneş’in  Doğu tarafında yeralacak ve Güneş battıktan sonra Batı ufkumuzda ufka çok yakın bir konumda olacağı için gözlenmesi çok zor olacaktır. Güneş’e açısal olarak 8 derece uzakta iken ay sonunda  Güneş ile aynı hizaya gelecek, 27 Temmuz günü KAVUŞUM konumunda olacaktır. Temmuz ayı süresince gözlenemeyecektir.

 JÜPİTER :  Gezegenlerin “Ağabeyi”  olan bu dev gaz gezegenin  Güneş ile arasındaki açısal uzaklık (u :  uzanım açısı)   Güneş’in Doğu tarafında hergeçen gün azalmaktadır.  Ayın ilk günü 95 derece olan bu açısal uzaklık ayın son gününde 69 dereceye kadar azalacaktır.  JÜPİTER’in  BAŞAK takımyıldızı içindeki konumu çok az değişmesine karşın GÜNEŞ’in doğuya doğru yerdeğiştirmesi sonucu  aralarındaki açısal uzaklık hergeçen gün azalmaktadır.  Güneş battığında, Öğlen çemberini biraz geçmiş  konumda görülmeye başlayacak ve  gece yarısı olmadan batmuş olacaktır. Ancak gökyüzünde VENÜS kadar olmasa da -2 kadire yakın parlaklığı ve  kendi etrafında dolanan görece parlak ve meşhur Galileo Uyduları ile  keyifle gözlenebilecek bir gözlem hedefi olmayı sürdürecektir.  Temmuz ayı süresince de BAŞAK takımyıldızı sınırları içersinde yeralmayı sürdürecektir.

SATÜRN   :  Gökyüzünün  güzel görünümlü, “Halkaların Efendisi”    denilebilecek halkalı dev gaz gezegeni olan SATÜRN, Temmuz ayı süresince YILANCI takımyıldızı sınırları içinde bulunacaktır Akrep’in Kalbi  Antares’in doğusunda, yaklaşık 13-14 derece olan açısal uzaklığını koruyacaktır.  Ayın ilk günlerinde Güneş battığında  GüneyDoğu yönünde  ufuktan 10-15 derece yükseklikte görünecek olan SATÜRN  sabah gündoğmadan 1-2  saat önce batmış olacaktır.  Her geçen gün  ise daha erken batmış olacaktır. JÜPİTER kadar parlak olmasa da 0  kadire yaklaşacak olan parlaklığı ile rahatça gözlenebilecektir.

SATÜRN gezegeninin ilginç olmasını sağlayan halkasının görünümü sürekli değişmektedir. Bazen  dünyamız, halkanın bulunduğu düzlemde bulunur ve halka sanki bir çizgi gibi görülür. Geçen uzun yıllar süresince  halka düzleminin bize göre eğimi değişir. Bazen bu eğim en büyük olduğunda halkanın gözlemi en güzel olur. Halkanın ayrıntıları, arasındaki boşluklar, gezegen ile halka arasındaki boşluk vb halkanın yapısı çok belirgin olur.  Astrofotoğrafçılar için güzel bir hedef olur.

 

2017 yılı işte böyle bir fırsatı size sunuyor. SATÜRN  görünüm olarak en uygun konumda,  kaçırmayın.

 

KUYRUKLUYILDIZLAR

Temmuz ayı içinde  GÜNEŞ’e en yakın konumunda ve en parlak görünümünde olacak bir kuyrukluyıldızımız var gökyüzünde.    217P/LINEAR.    BALİNA ve BOĞA takımyıldızları bölgesinde ve VENÜS gezegeninin komşuluğunda bulunacak.

16/17 Temmuz’da, yörüngesinin Güneş’e en yakın noktasından ( 185 milyon km )  geçecek olan  kuyruklu yıldızın yörünge dönemi   7,7  yıl.   Yani 7.7 yıl sonra tekrar bu konumda görebileceğiz kendisini. Saniyede 35 km hızla yolalıyor, en hızlı olduğu konumda.  Yörüngesi üzerinde Güneş’ten 998 milyon km uzaklara kadar uzaklaşabiliyor.

En kötü tarafı ise sönük olması. Biraz büyükçe bir teleskopunuz varsa ancak  görebilirsiniz.  Niye mi yazdım ?   Orada olduğunu bilmek bile güzel  bence.

Johnson (C/2015 V2),  P/2013 P5 (PANSTARRS),  29P/Schwassmann-Wachmann ,  71P/Clark ,  24P/Schaumasse  ve diğerleri  bu aylarda gökyüzümüzü süsleyen kuyrukluyıldızlar.  Sönük olmaları nedeniyle çıplak gözle gözlenemezler, büyük teleskoplar ya da  gökyüzü fotoğrafçılığı yapanların izleyebilecekleri durumdalar.

Yer ve tarih seçerek hangi kuyrukluyıldızları izleyebileceğinizi gösteren web sayfaları var.

 

DELTA KOVA(Delta Aquarids)   GÖKTAŞI YAĞMURU   29/30 Temmuz

Çok fazla göktaşı izi gözleyemeyeceğiz, zayıf bir yağmur.  Saatte 15-20  göktaşı izi sayılabilir.  Belki de bir ateş topu yakalayabilirsiniz. Şansınıza..

Marsden-Kracht  kuyrukluyıldızının yörüngesinde bıraktığı toz, taş-kaya parçaları ve gaz lardan oluşan kalıntılar bu yağmuru oluşturacak.

İlkdördün evresindeki ay gece yarısı batacak ve sabaha karşı gözlem için uygun bir karanlık gökyüzü olacak. Sabaha karşı, Güney-Doğu yönünde ufkun üzerinde yükselen KOVA takımyıldızın doğru bakmak yeterli.

 

Gökyüzünüz açık olsun..

 

Bilgi Notu :  

Yerküremiz  GÜNEŞ  etrafındaki yörüngesini bir yılda tamamlar. Yerküre üzerinde gözlem yapıyorsanız, çevrenizdeki gökcisimlerinin  hareketlerini farklı algılarsınız. Gözlediğiniz bu tür hareketlere  “görünür hareket” adını veririz. Yerküredeki gözlemci olarak GÜNEŞ’i gözlediğimizde onun görünür hareketi sırasında hergün yaklaşık 1 derece doğuya doğru yerdeğiştirdiğini, bir yılda YER etrafında bir kez dolandığını gözleriz.  Bu  yer değiştirme,  yerkürenin hareketi sonucunda gözlenen bir harekettir. Güneş’in gerçek hareketi değildir. Bu   hareketi sırasında da bir yıl  süresince aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi  Burç adı 

verilen 13 takımyıldızın sınırları içersinde yolalır.

 Bilgi Notu :

GÜNEŞ’imizin  bir yıl boyunca gökyüzünde izlediği çembere   “TUTULUM”   denilmektedir. Güneş, bu çember üzerinde  hergün yaklaşık 1 derece doğuya doğru yolalır.  Güneş ve Ay Tutulmaları,  YER, AY ve GÜNEŞ tam bu çember üzerinde ve aynı hizada olduklarında gerçekleşir. Tutulum denmesinin nedeni de budur. Diğer gezegenler ve AY da bu çembere çok yakın dolanırlar. Hepsinin dolandığı, Tutulum çevresindeki band şeklindeki bu bölgeye  ZODYAK KUŞAĞI  adı verilir.

Uyarı..Öneri  :

Gökyüzü gözlemi yapmayı düşünüyorsanız AY’ın ilkdördün evresine yakın günleri tercih etmelisiniz. Akşamın ilk saatlerinde AY gözlemi yapılır, sonrasında AY ışığının etkisi azalır ve batar. Bu saatten sonra da diğer gökcisimleri, derin uzay cisimleri rahatlıkla gözlenebilir. Elbette,  gözlemlere olumsuz etki yapan  çevre, ışık ve hava kirliliği olmaması gerekmektedir. Gözlem için, olanağınız varsa, kentlerin-yerleşim yerlerinin  dışında, karanlık,  ancak güvenli bir yer seçmeniz uygun olacaktır.

Bilgi Notu :

Gezegenler ve AY   gibi Tutuluma yakın gökcisimlerinin Güneş’in Doğu tarafında olması durumunda, Güneş battıktan hemen sonra gökyüzünde görünürler. Batı tarafında olanlar ise,  Güneş sabah doğmadan önce doğarlar. Bu gökcisimleri  Güneş’e  açısal olarak ne kadar uzak olurlarsa o denli  fazla süre gözlenebilirler.  

Yer’den bakıldığında,  Güneş ve Gezegen doğrultuları arasındaki açıya  o gezegenin    uzanım açısı    denir.  

Yer ile Güneş arasında kalan “İç gezegenler”  MERKÜR  ve  VENÜS’ün yörünge hareketleri sırasında  UZANIM açılarındaki değişim ve özel konum 

 

adlandırmaları aşağıdaki şekilde görülmektedir.

“Dış gezegen” ; MARS,  JÜPİTER,  SATÜRN ve  NEPTÜN  için uzanım açısındaki değişimler de aşağıdaki şekilde verilmiştir.

 

  • Ercüment Yıldız on 24/07/2017 at 23:20
  • Cevapla

  Sayın ilgili,
  Paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederim.
  İzin tarihlerimi gözlem tarihlerine göre önceden planlamak istiyorum
  Gezegenlerin gözlenebilir günleri engeç kaç ay önceden belirlenebilir.
  Bununla ilgili kaynak paylaşabilirmisiniz?

   • Zeynel Tunca on 01/08/2017 at 18:10
   • Cevapla

   Merhaba Ercüment Yıldız,

   Gezegenlerin gözlenebilir günleri yıllar öncesinden belirlenebilir.
   Kaynak olarak, TÜBİTAK Ulusal Gözemevi her yıl ” Gökolayları Yıllığı” yayınlar, Bilim ve Teknik dergisi Aralık veya Ocak sayısı ile birlikte dağıtılır. Bu yayında yılın herhangi bir günü için önceden karar verebilirsiniz.

   Bir başka ve keyifli bir yol daha var. STELLARIUM adında gökyüzü görünümü yazılımı var. Bu yazılımda, bulunduğunuz yeri seçiyorsunuz ve sonra istediğiniz tarihe giderek gün içinde saat saat gökyüzünün görünümünü görebilirsiniz. Gezegenlerin, Ay’ın ve diğer gökcisimlerinin ne zaman nasıl ve nerede görüneceklerini çok güzel gösteren ücretsiz bir programdır. Birçok amatör bu programı kullanır.

   Umarım yardımcı olabilmişimdir.
   Yine de sorularınız olursa çekinmeden yazın lütfen…

  1. Ercüment Yıldız bey, gezegenlerin konumu birkaç yıl içinde çok değişmez. Yani bu sene Jüpiter için yazılanlsr önümüzdeki yıl için de geçerlidir. Yine de genel olarak gezegenlerin hangi ayda görüneceğini içeren bir yıllık çalışma istiyorsanız TUG’un yıllığına bakabilirsiniz: http://www.tug.tubitak.gov.tr/goy.php
   Bunun dışında Stellarium adlı ücretsiz programı bilgisayarınıza yükleyip istediğiniz tarihteki gökyüzünü görebilirsiniz: http://www.stellarium.org

Bir cevap yazın

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.