Linkler

Astronomi ile ilgili WEB Adresleri Listesi

Alp Akoğlu tarafından hazırlanmış ve amatör astronomiye başlamak için bazı temel noktaların anlatıldığı “Gökyüzü Gözlemciliği” adlı küçük kitapçığa buradan ulaşabilirsiniz.
Astronomi, astrofizik ve uzay ile ilgili internette sıklıkla kullanılan web siteleri aşağıda listelenmiştir.
Sayfanın indirilebilir haline buradan ulaşabilirsiniz.

 e-posta adresimiz.

Türkiye’deki Astronomi, Astrofizik ve Uzay ile ilgili bölümler
 1. İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü http://astronomi.istanbul.edu.tr
 2. Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü http://astronomy.science.ankara.edu.tr
 3. Ege Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü http://astronomi.ege.edu.tr
 4. Erciyes Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü http://astronomi.erciyes.edu.tr
 5. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü http://ubt.comu.edu.tr/index
 6. Akdeniz Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü http://uzay.fen.akdeniz.edu.tr/tr
 7. Atatürk Üniversitesi-Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü https://birimler.atauni.edu.tr/astronomi-ve-astrofizik/
 8. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü http://astroa.physics.metu.edu.tr
 9. Sabancı Üniversitesi Fizik Bölümü http://phys.sabanciuniv.edu/tr/arastirma/arastirma-alanlari/yuksek-enerji-gokbilimi
 10. İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi http://www.uubf.itu.edu.tr
 11. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği http://ncc.metu.edu.tr/tr/ase/anasayfa
 12. Çukurova Üniversitesi Fizik Bölümü http://fizik.cu.edu.tr

Türkiye’deki Gözlemevleri

 1. TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) http://www.tug.tubitak.gov.tr
 2. Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) http://atasam.atauni.edu.tr
 3. Ankara Üniversitesi Gözlemevi (AUG) http://rasathane.ankara.edu.tr
 4. İstanbul Üniversitesi Gözlemevi (IUG) http://gozlemevi.istanbul.edu.tr
 5. Ege Üniversitesi Gözlemevi (EUG) http://www.astronomi.ege.edu.tr
 6. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi http://www.koeri.boun.edu.tr/astronomy/
 7. Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi http://atasam.atauni.edu.tr
 8. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Astrofizik Araştırma Merkezi ve Ulupınar Gözlemevi http://caam.comu.edu.tr
 9. Erciyes Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZAYBİMER) http://uzaybimer.erciyes.edu.tr
 10. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Gözlemevi http://gozlemevi.omu.edu.tr
 11. Çukurova Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi (UZAYMER) http://www.uzaymer.cu.edu.tr
 12. İstanbul Aydın Üniversitesi Gökbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (GÖKMER) http://gozlemevi.aydin.edu.tr
 13. Bayrak Gözlemevi http://blog.gozlemevi.org

Türkiye’deki Etkinlikler

 1. TÜBİTAK Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği (TÜBİTAK-GGS) http://senlik.tug.tubitak.gov.tr
 2. Astronomi Öğretmenleri http://www.astronomiogretmenleri.com
 3. Astrofest Uludağ http://uludagastrofest.org
 4. Ulusal Astronomi Kongresi (UAK) http://uak.info.tr

Türkiye’deki Dernek, Kulüp ve Gruplar

 1. Türk Astronomi Derneği (TAD) http://www.tad.org.tr
 2. ODTÜ Amatör Astronomi Topluluğu http://gokyuzu.org
 3. İstanbul Üniversitesi Amatör Astronomlar Kulübü https://www.aak.istanbul
 4. Ali Kuşçu Astronomi Topluluğu http://www.akat.org
 5. Ankara Üniversitesi Astronomi Araştırma Topluluğu (ASART) http://asart.science.ankara.edu.tr
 6. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Astronomi Kulübü (ASTOM) http://astom.omu.edu.tr
 7. Hacettepe Astronomi Topluluğu https://astrohacettepe.wordpress.com
 8. Atatürk Üniversitesi Astronomi Kulübü http://www.atauni.edu.tr/atak-astronomi-kulubu
 9. Bilkent Üniversitesi Astronomi Kulübü http://www.fen.bilkent.edu.tr/~astro/
 10. Erciyes Üniversitesi Astronomi Kulübü (ASTER) https://tr-tr.facebook.com/astererciyes/

Popüler Astronomi Sayfaları

 1. Türk Astronomi Derneği Etkinliklikler Sayfası http://astronomi.org
 2. TÜBİTAK Gök Olayları Yıllığı http://tug.tubitak.gov.tr/tr/gok-olaylari-yilligi
 3. Astronomi Diyarı http://www.astronomidiyari.com
 4. Bulutsu http://www.bulutsu.org/ggg/
 5. Gökbilimci http://gokbilimci.wikidot.com
 6. Gökbilim Forum http://gokbilim.com
 7. Prof. Dr. Ethem Derman Web Sitesi http://ethemderman.com
 8. Amatör Teleskop Yapımı (ATM-TÜRK) http://www.atmturk.org
 9. Amatör Astronom Uğur İkizler Web Sitesi http://ikizler.org
 10. Astro Bilgi http://astrobilgi.org
 11. Astro Okul http://www.astrookul.com
 12. Uzay ve Astronomi http://www.uzayveastronomi.com
 13. Türkiye Işık Kirliliği Projesi http://www.isikkirliligi.org

Türkiye’deki Astronomi, Astrofizik ve Uzay İle İlgili Ziyaret Edilebilen Yerler

 1. Uzay Kampı Türkiye http://www.spacecampturkey.com/tr-TR/
 2. Eskişehir Bilim Deney Merkezi http://www.eskisehirbilimdeneymerkezi.com
 3. Konya Bilim Merkezi http://www.kbm.org.tr/Home/Index
 4. Kocaeli Bilim Merkezi http://www.kocaelibilimmerkezi.com
 5. Bursa Bilim Merkezi http://www.bursabilimmerkezi.org
 6. Kayseri Bilim Merkezi http://www.kayseribilimmerkezi.com/tr/
 7. İstanbul Koç Müzesi Astronomi Atölyesi ve Planetaryumu http://www.rmk-museum.org.tr/rmk_Astronomi_Atolyesi.htm
 8. İstanbul İstek Belde Okulları Bilim Merkezi http://www.astronomimuzesi.com
 9. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Planetaryumu http://planetaryum.omu.edu.tr

Türkiye’deki Planetaryumlar

 1. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi E.C.A. Planetaryumu http://astronomi.istanbul.edu.tr/bilimtoplum
 2. Eskişehir Bilim Deney Merkezi UzayEvi http://www.eskisehirbilimdeneymerkezi.com
 3. İTK Gezegenevi http://www.gezegenevi.com
 4. Konya Bilim Merkezi Planetaryumu http://www.kbm.org.tr/Home/Index
 5. Kayseri Bilim Merkezi Planetaryumu http://www.kayseribilimmerkezi.com/tr/sayfa/planetaryum
 6. Bursa Bilim Merkezi Planetaryumu http://www.bursabilimmerkezi.org/planetaryum-466/
 7. İstanbul Koç Müzesi Planetayumu ve Keşif Küresi http://www.rmk-museum.org.tr/rmk_Kesif_Kuresi_-_Planetaryum.htm
 8. İstanbul İstek Belde Okulları Bilim Merkezi Planetaryumu http://www.astronomimuzesi.com/planetaryum
 9. Çağ Üniversitesi Gezegenevi https://www.cag.edu.tr/tr/uzay-gozlem-uygulama-ve-arastirma-merkezi-gezegenevi
 10. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Planetaryumu http://planetaryum.omu.edu.tr

Dünya’daki Büyük Gözlemevleri ve Teleskoplar

 1. Avrupa Güney Gözlemevleri (ESO) http://eso.org
 2. Keck Gözlemevi http://www.keckobservatory.org
 3. Mauna Kea Gözlemleri Hawaii http://www.ifa.hawaii.edu/mko/
 4. James Webb Uzay Teleskobu (JWST) http://jwst.nasa.gov
 5. Hubble Uzay Teleskobu (HST) http://hubblesite.org
 6. Hubble Uzay Teleskobu’nun ESA sitesi http://www.spacetelescope.org/about/
 7. Sloan Dijital Gökyüzü Taraması Projesi (SDSS) http://sdss.org
 8. Alma Gözlemevi (ALMA) http://www.almaobservatory.org
 9. Yüksek Enerji Astrofiziği Gözlemevleri http://heasarc.gsfc.nasa.gov/docs/observatories.html
 10. 30 Metre Teleskobu (TMT) http://tmt.org
 11. Dev Magellan Teleskobu 25m (GMTO) http://gmto.org
 12. LSST Gökyüzü Tarama Projesi (LSST) http://lsst.org

Astronomi ve Astrofizik İle İlgili Bilimsel Makale Takibi İçin

 1. NASA ADS http://adsabs.harvard.edu/abstract_service.html
 2. Arxiv http://arxiv.org

Astronomi ve Bilgisayar

 1. Stellarium Programı http://stellarium.org
 2. Astromatic http://astromatic.iap.fr
 3. ESO Astronomi Paketleri http://www.eso.org/sci/software/scisoft/
 4. NASA Yazılım Paketleri http://heasarc.gsfc.nasa.gov/docs/software.html
 5. Mathematica – Astronomy http://demonstrations.wolfram.com/topic.html?topic=Astronomy
 6. Astronomy Education with Simulations http://astro.unl.edu/classaction/
 7. IRAF http://iraf.noao.edu

Amatörlerin Profesyonel Astronomiye Katkıları

 1. Galaxy Zoo Projesi https://www.galaxyzoo.org
 2. Amerikan Değişen Yıldız Gözlemcileri Derneği https://www.aavso.org
 3. Amatör Ötegezegen Avcılığı http://www.astrodennis.com
 4. SETI Projesi http://setiathome.ssl.berkeley.edu

Yabancı Web Siteleri

 1. Space.com http://www.space.com
 2. Universe Today http://www.universetoday.com
 3. Astronomy http://www.astronomy.com
 4. Heavens-Above Uydu Takip http://heavens-above.com
 5. Astronomy Now http://www.astronomynow.com
 6. Space Daily http://www.spacedaily.com
 7. Space Weather – Uzay Havası http://www.spaceweather.com
 8. Sky and Telescope Dergisi http://www.skyandtelescope.com
 9. Günün Astronomi Fotoğrafı http://apod.nasa.gov
 10. Kids Astronomy – Çocuklar için Astronomi http://www.kidsastronomy.com
 11. NASA Çocuk Kulübü http://www.nasa.gov/kidsclub/index.html
 12. Çocuklar İçin Gezegenler http://www.planetsforkids.org
 13. Çcocuklar İçin Bilim http://www.sciencekids.co.nz/astronomy.html

Uzay Ajansları

 1. NASA Resmi Web Sitesi http://nasa.gov
 2. Avrupa Uzay Ajansı (ESA) http://esa.int
 3. Rusya Uzay Ajansı http://en.roscosmos.ru
 4. Japon Uzay Ajansı http://global.jaxa.jp
 5. Hindistan Uzay Ajansı http://www.isro.gov.in
 6. SpaceX http://www.spacex.com
 7. TÜBİTAK UZAY http://uzay.tubitak.gov.tr/tr

Türkiye’deki Teleskop Firmaları

 1. Astromed Meade http://astromed.com
 2. Eyüboğlu Celestron http://www.eyb-optik.com
 3. Nuranoğlu Teleskop http://www.teleskobum.com

Türkiye’deki Planetaryum Firmaları

 1. Cacabey Planetaryum http://www.cacabey.com.tr
 2. İstanbul Planetaryum http://www.istanbulplanetarium.com
 3. Ka Planetaryum http://www.kaplanetaryum.com
 4. Uzay Gezgini http://www.uzaygezgini.com

Astronomi projeleri kaynakları  

 1. IAU Office of Astronomy for Development Kaynaklar: http://www.astro4dev.org/resources/
 2. NASA@Home: https://www.nasa.gov/specials/nasaathome/index.html
 3. NASA Eğitim materyalleri, yarışmalar: https://www.nasa.gov/education/materials
 4. NASA STEM projeleri: https://www.nasa.gov/stem
 5. Uluslararası Asteroid Araştırma Kampanyası: http://iasc.cosmosearch.org
 6. Planet Hunters TESS Ötegezegen Avcılığı: https://www.zooniverse.org/projects/nora-dot-eisner/planet-hunters-tess
 7. Galaxyzoo – gökada sınıflandırması: https://www.zooniverse.org/projects/zookeeper/galaxy-zoo/
 8. Astronomi Eğitimi Etkinlikleri: https://astroedu.iau.org
 9. Universe Awareness: unawe.org
 10. Evreni Anlayalım: evrenianlayalim.org
 11. Space Awareness – Uzay Farkındalığı: http://www.space-awareness.org
 12. Açık Astronomi Okulları: https://www.iau-100.org/open-astronomy-schools
 13. Galileo Öğretmenler Ağı: http://galileoteachers.org
 

Güncelleme: 22 Mayıs 2018
Hazırlayan: Dr. F. Korhan Yelkenci (yelkenci@istanbul.edu.tr)
Ümit Fuat Özyar (ufozyar@yahoo.com)