Astronominin Fen Bilimleri Eğitimindeki Yeri Sempozyumu İstatistikleri

OGRSEM200627-29 Mart 2006    Meryan Otel – Antalya

Toplantıda uygulanan anket sonuçları :

Anket  grubu :   

Öğretmen                                      Öğrencisi

Şebnem KAYGUSUZ                 Funda  Özge  ŞAHİN 

Pınar GÖKÇEKAYA                  Can  SELÇİK

İsmail  AYKUT                           Güven  ERDİNÇ

 

Toplantı sırasında öğretmenlere uygulanan 28 sorulu anketin basit değerlendirmesinde ortaya çıkan sonuçlar aşağıda yüzdeler ile verilmektedir.

Ankete katılan öğretmen sayısı  :  107   (  %49  Bayan  –  % 51  Erkek  )

Katılan öğretmenlerin  Branşlara göre dağılımları     :   %35  Fen Bilgisi,   %49   Fizik,   ve   %16   diğer branş

Katılan öğretmenlerin yaş gruplarına göre dağılımları  :  %03 : 20-25 ,    % 58 :26-35 ,   % 27 : 36-45 ,  % 12 : 46 – .

Ankete katılan öğretmenlerden ondokuzu branşları ile ilgili konularda  Yüksek Lisans  üçü ise doktora   yapmış.

OGRSEM2006- (2)

Anket sorularından astronomi ile ilgili sorulara  verilen yanıtların yüzdeleri :

Soru No Soru EVET HAYIR
1 Okulunuzda astronomi ile ilgili özel bir grup çalışması var mı? 0.23 0.76
2 Astronomi ile ilgili özel bir çalışmanız var mı? 0.28 0.70
3 Üniversitede astronomi konularını içeren dersler aldınız mı? 0.33 0.67
4 Türkiye’deki astronomi ve uzay bilimleri bölümlerini yeterli sayıda buluyor musunuz? 0.13 0.82
5 Daha önce astronomi ile ilgili herhangi bir etkinliğe katıldınız mı? 0.36 0.64
6 Daha önce hiç gözlemevine gittiniz mi? 0.23 0.77
7 Daha önce güneş tutulması ile ilgili bir çalışmada yer aldınız mı? 0.13 0.85
8 Herhangi bir astronomi kulübüne üye misiniz? 0.22 0.78
9 Üye olduğunuz kulüpte astronomi etkinlikleri düzenliyor musunuz 0.13 0.86
10 Astronomi ile ilgili olan herhangi bir proje de yer aldınız mı? 0.25 0.73
11 Fen bilimleri eğiminde hizmet içi eğitim kurslarının yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? 0.02 0.95
12 Sizce bu kurslar yeterli mi? 0.50 0.90
13 Herhangi bir gözlem cihazınız var mı? 0.33 0.67
14 Okulunuzda bilim şenliği düzenleniyor mu? 0.48 0.52
15 Düzenleniyorsa astronomi ile ilgili konulara yer veriyor musunuz? 0.33 0.66
16 Güneş tutulması ve depremler arasında bir ilişki olduğunu düşünüyor musunuz? 0.16 0.79
17 Takip ettiğiniz bilimsel bir yayın var mı? (Bilim Teknik,Cumhuriyet Bilim Teknik vb….) 0.91 0.08
18 Bilimsel kongrelere katılıyor musunuz? 0.56 0.44

 

17 ve 18 sorular  dışındaki diğer sorulara  verilen yanıtların hepsinde   HAYIR    yüzdeleri  çok fazla.  Bu sonuç,  bu sempozyum ve benzeri toplantı, sempozyum ya da hizmet içi eğitim yapılmasının ne denli gerekli ve önemli olduğunu ortaya koymaktadır.

Bir cevap yazın

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.