” AÖS – 13 Işık Kirliliği “


Başladı, iki gün  yoğun bir şekilde sürdü, ve sona erdi..

Bakınız :  https://www.facebook.com/groups/1163461080369786/


“  AÖS – 13  Işık Kirliliği  “   başlıyor..       02 – 03  Şubat 2017   Ankara

aös13IK-4Birincisi  ( AÖS – 1 )      2011  yılında    Antalya’da yapılan  Astronomi Öğretmen Seminerleri   devam ediyor.  Ayrı illerde, farklı okullarda ya da toplantı için uygun konaklama birimlerinde yapılan 12  AÖS  geride kaldı.  Bu toplantılarda  öğretmenlerimiz kendi masraflarını karşılayıp geldi, kısmen destekler bulundu, izinler bazen sorun oldu, ama herşey aşağıda belirtilen amaçlar uğruna yapıldı , yapılıyor ve  yapılacak. İsteğimiz ve düşüncemiz bu doğrultuda.

“   …..

AÖS  :  AMAÇ : Genç bireyleri bilimsel merak, metotlu çalışma, kıyaslama ve gözlem yapmaya özendirmek ancak Astronomi derslerine yöneltmekle olur ve bu sayede daha etkin, verimli ve keyifli ders ortamları oluşturulabilir. Bilim eğitiminde temel amaç merak uyandırmaktır. Bu amacı gerçekleştirme yolunda ise en önemli aktör ÖĞRETMEN’dir. Öğretmenler için Astronomi seminerleri düzenlemek yolu ile temel astronomi konularında bilgilenmeleri sağlanmalıdır. Öğretmenlerin astronomi konularında elde ettikleri bilgi ve birikim, yeni astronomi program içeriği ile de örtüştürülünce öğrencilere daha kolay transfer edilebilecektir. Özellikle basit teleskop kullanımı ile gökyüzü objeleri ve gökyüzü olayları daha yakından tanıtılır ve incelenebilirse öğrencilerde bilimsel konulara yönelen bir ilgi sağlanması çok muhtemeldir. Günümüzde teleskoplar çok ucuzlamış veya öğretmenler tarafından Tübitak ve Üniversiteler tarafından düzenlenen çalıştaylarında nasıl yapılacağı öğrenilebilen bir konu haline gelmiştir. Ülkemizdeki iki okulda, iki özverili öğretmen, kendi okullarına teleskop kurmuştur(Denizli ve Antalya)…… 

…….. Bu nedenle Antalya’da Astronomi öğretmenlerini bir araya getirerek TEMEL ASTRONOMİ EĞİTİMİ almaları, tecrübe, yeni fikir aktarımı yanında öğretmenlerimizin mesleki ve teknik sorunlarını paylaşabilecekleri bir ortam oluşturmaları (ve sonraki yıllarda devamı getirilen, sürdürülen bir organizasyon oluşması) açısından oldukça faydalı bir hizmetiçi eğitim faaliyeti olacaktır.  

………  ( Doç.Dr. M.Sami Taner ) “

 Bu konuda daha geniş bilgi için bkz :    http://www.astronomiogretmenleri.com/

 

Bu amaçlarla yola çıkıldı. 12 AÖS geride kaldı  13. sü önümüzdeki günlerde yapılacak.

Astronomi Öğretmen Seminerleri – 13   (AÖS-13-Işık Kirliliği :Ankara)

Ankara’da ODTÜ  ev sahipliğinde (Eğitim Fakültesi Binasında) yapılacak olan AÖS serisinin 13. sünde   Işık Kirliliği    konusunu işlenecek.aös13IK-2

Bu konuda daha geniş bilgi için bkz :     :

https://www.facebook.com/groups/1163461080369786/?fref=ts

https://www.facebook.com/events/224321978021234/?active_tab=discussion

Bu toplantıda sunulacak bilgiler, konu  ve konuşmacıların listesi kısaca toplantının programı aşağıdaki posterde yeralıyor. Toplantı ile ilgili  materyeller  toplantı sonrasında ilgili web sayfalarında paylaşılacaktır.

aös13IK

 

Gelin bu toplantının ana konusu olan ışık kirliliğinden biraz sözedelim.  Aşağıda bulacağınız bilgiler,   Işık Kirliliği konusunda Türkiye’de yapılan  çalışmaların ve genel bilgilerin yeraldığı  “Türkiye’de ışık kirliliğini engelleme çalışmaları”  ile ilgili ( ısıkkirliligi.org) web sayfalarından alıntı yapıldı.

IŞIK KİRLİLİĞİ NEDİR ? 

Işık kirliliği, yanlış yerde, yanlış miktarda, yanlış yönde ve yanlış zamanda ışık kullanılmasıdır. Işığın istenmeyen ya da gerekmeyen yeri aydınlatması hem rahatsız edici ışık hem de boşa giden enerji demektir. Gözün alışık olduğu aydınlatma düzeyini aşan ışık gözün görme yetisinin bozulmasına, nesnelerin görünürlüğünün kaybolmasına ve gece yol ve çevre güvenliğinin olumsuz etkilenmesine neden olur. Gökyüzüne doğru yayılan yapay ışık, atmosferdeki toz ve moleküller tarafından her yöne saçılıyor ve gökyüzünün fon parlaklığını artırıyor; gökyüzünün doğal güzelliği ve yıldızlar kayboluyor. Işık kirliliği, gecenin doğal karanlık düzeyini bozduğu için, doğal yaşamı (hayvanlar, bitkiler, doğal çevre) da olumsuz etkiliyor.  …

 ( Prof.Dr. Zeki Aslan http://www.isikkirliligi.org/ )

2015 Uluslararası Işık Yılı 

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, 68. Oturumu, 71nci Genel Kurul Toplantısı sırasında 2015 yılını Uluslararası Işık ve Işık Temelli Teknolojiler Yılı olarak ilan etti (IYL-UIY 2015). Bir Uluslararası Işık Yılı ilan ederken, ışık ve ışık temelli teknolojiler konusuna odaklanan BM, konu üzerinde küresel bilinçlenmeyi desteklemek, sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek ve çözümler sunmak, enerji, eğitim, tarım ve sağlık alanlarında ışık bazlı teknolojilerin önemini vurgulamayı amaçlıyordu. Işık konusu, gerçekten de kalkınma için “Bilim ve Teknoloji” olarak daha genel bir gündem maddesine bağlanmıştır: 2015 Uluslararası Işık Yılı boyunca UNESCO, bilimsel dernekler ve sendikalar, eğitim ve araştırma kurumları, teknoloji platformları, kar amacı gütmeyen organizasyonlar, özel sektör gibi birçok değişik kurumların bir araya getirilerek, ışık ve ışık uygulamalarının desteklenmesi  konusundaki çalışmalar, etkinlikler vb  yıl boyunca  yapıldı.

Karanlığı Kaybetmek

Işıkkirliliği evreni görmemize engel oluyor. Üstelik sadece gökbilimini tehdit etmekle kalmıyor, doğal yaşamı ve insan sağlığını da etkiliyor. Şehirler üzerindeki sarı ışıklar, aynı zamanda gökyüzünü aydınlatmak için boşuna sarfedilen enerjinin de kanıtı durumunda…

Doğal,    yıldızlı gece ışık kirliliği tarafından giderek daha çok tehdit edilmektedir. En son bol yıldızlı güzel bir gökyüzünü ne zaman gördünüz ?….

Bir cevap yazın

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.