2017 ŞUBAT AYINDA GÖKYÜZÜ

ŞUBAT AYINDA GÜNEŞ :
Artık biliyoruz ki:  Güneş görünür hareketi sırasında hergün yaklaşık 1 derece doğuya doğru yerdeğsuniştirmektedir. Bu hareketi sırasında da bir yıl  süresince  Burç adı verilen 13 takımyıldızın sınırları içersinde yolalır. Bu görünür hareket sırasında Güneş’imiz  Şubat ayının  ilk günlerinde OĞLAK takımyıldızı sınırları içersinde bulunacaktır. 16 Şubat  günü ise komşu KOVA takımyıldızı sınırları içersine geçecek ve ay sonuna kadar bu takımyıldız sınırları içersinde görülecektir.

GÜNEŞ,  bir önceki ayda olduğu gibi  ayın ilk günlerinde,  Doğu noktasından Güney yönüne doğru yaklaşık 23 derece öteden doğacaktır. Akşamları da aynı şekilde battığı nokta Batı noktasından Güney yönüne doğru 23  derece ötede olacaktır.  Ay sonuna doğru bu değerler  hergeçen gün  küçülerek  10 dereceye kadar inecektir. GÜNEŞ’imiz gökküresinde TUTULUM  üzerinde kuzey yarıküreye doğru yolalmasını sürdürecektir.

 

sun21 Aralık günü  KIŞ  GÜNDÖNÜMÜ  en kısa GÜNDÜZ  – en uzun GECE  gerçekleşmişti. Bu tarihten sonra artık geceler kısalmaya, gündüz
süreleri ise artmaya başlamıştı.   Bu değişim Şubat  ayı içersinde de sürecektir. Gündüz süresi ayın ilk günlerinde yaklaşık 10sa 10dk iken  ay sonuna doğru yaklaşık 1 saat artacaktir. Burada ununtulmaması gereken özellik, Türkiye’mizin en doğusu ile  en batısı arasında doğma-batma saatleri arasındaki fark yaklaşık 1 saat civarındadır, ancak gündüz süresi,  enlemler arasındaki küçük farklar dikkate alınmadığında, heryerde eşit olur.

Güneş’n Şubat ayının ilk günlerinde doğu sınırımızda yaklaşık saat 07:15, batıda ise yaklaşık saat 08:15 gibi doğacaktır.  Aynı son günlerinde ise  yaklaşık 30 dakika daha erken doğacaktır. (Verilen saat ve süreler  enlemlere göre az da olsa fark gösterecektir, verilen değerler bu nedenle yaklaşık değerlerdir.)

GÜNEŞ,  ŞUBAT  ayı   ilk günlerinde, günortasında, Güney yönünde,  ufuktan en fazla 33 derece yüksekten geçecektir.  Son günlerine doğru  günortasında ufuktan yüksekliği yaklaşık  9 derece daha fazla olacaktır. Güneş ışınlarının geliş açısındaki bu artış nedeniyle dünyamızın kuzey yarıküresi yavaş yavaş ısınacak demektir.

Bilgi Notu :tutulum

GÜNEŞ’imizin  bir yıl boyunca gökyüzünde izlediği çembere “TUTULUM” denilmektedir. Güneş, bu çember üzerinde  hergün yaklaşık 1 derece doğuya doğru yolalır.  Güneş ve Ay Tutulmaları,  YER, AY ve GÜNEŞ tam bu çember üzerinde ve aynı h
izada olduklarında gerçekleşir. Tutulum denmesinin nedeni de budur. Diğer gezegenler ve AY da bu çembere çok yakın dolanırlar. Hepsinin dolandığı, Tutulum çevresindeki band şeklindeki bu bölgeye  ZODYAK KUŞAĞI  adı verilir.

Bilgi Notu :

Güneş Tutulum üzerinde hareket ederken  Gök Eşleğine uzaklığı yanı DİKAÇIKLIĞI sürekli değişmektedir. 21 Haziran’da Gök Eşleğinden kuzeye doğru  en fazla 23.5 derece uzaklaşır. 22 Eylül’de gökeşleğini keserek sonra güne
ye iner, 21 Aralık günü maksimum ( – değer alarak) 23.5 derece olur, sonra tekrar Eşleğe yaklaşır ve sonra gökeşleğinden kuzeye doğru  uzaklaşır ve bu döngü sürer gider. Gökeşleğine olan açısal uzaklıktaki bu değişim, doğma-batma, gün süresi gibi kavramları belirler.  

 ———————————————————————————————————————–

AY  ay

AY,  elips şeklindeki yörüngesinde dolanırken  ;

06 Şubat   günü  enberi  konumunda – YER’e  en yakın konumda olup   uzaklığı  368 816 km

19 Şubat   günü  enöte   konumunda – YER’e  en  uzak  konumda olup   uzaklığı  404 376 km

AY’ın   EVRELERİ :

AY,  dünyamızın (YER)  etrafındaki  yörüngesinde dolanır. Güneş ışınları, dünyamızın ve AY’ın yüzeyinin yarısınıı aydınlatır.  Yer’den Ay’a bakıldığında, bu aydınlık bölgelerin görünümü yörüngedeki bulunduğu yere bağlı olarak farklı olur. Bu farklılıklar da Ay’ın Evreleri olarak adlandırılır.

Yer – Ay – Güneş dizilişinde iseler  YENİAY evresi oluşur ve  Yer’den bakıldığında Ay’ın aydınlık bölgesi görülemez, karanlıktır.

Ay – Yer – Güneş dizilişinde  iseler DOLUNAY evresi oluşur ve Yer’den bakıldığında Ay’ın aydınlık bölgesinin tamamı  tam bir daire şeklinde görülür.

evrelerşubat_ayİlkdördün      :   04 Şubat           Dolunay       :   11 Şubat

Sondördün    :   18 Şubat            Yeniay         :   26 Şubat   

ayevreleri_şubat

AY  ;  1 Şubat günü MARS  ve  VENÜS 15 Şubat’ta JÜPİTER  ve 21 Şubat’ta ise SATÜRN ile yakın görünümde olacaktır.

Uyarı..Öneri  :

Gökyüzü gözlemi yapmayı düşünüyorsanız AY’ın ilkdördün evresine yakın günleri tercih etmelisiniz. Akşamın ilk saatlerinde AY gözlemi yapılır, sonrasında AY ışığının etkisi azalır ve batar. Bu saatten sonra da diğer gökcisimleri, derin uzay cisimleri rahatlıkla gözlenebilir. Elbette,  gözlemlere olumsuz etki yapan  çevre, ışık ve hava kirliliği olmaması gerekmektedir. Gözlem için, olanağınız varsa, kentlerin-yerleşim yerlerinin  dışında, karanlık,  ancak güvenli bir yer seçmeniz uygun olacaktır.

 

TUTULMALAR

AY, Yer etrafında yörüngesinde dolanırken, Yeniay ve Dolunay evrelerinde  Yer-Ay-Güneş  ya da Ay-Yer-Güneş sırasıyla dizilirler.

AY’ın yörüngesinin Tutuluma göre yaklaşık 5 derece eğik olması nedeniye her zaman bu üç cisim bir çizgi üzerinde olmaz. Yaklaşık bir  çizgi  üzerinde olduklarında ise ilkinde (Yer-Ay-Güneş dizilişi )  AY  Güneş’in önünden geçer ve Güneş Tutulması olur,  ikincisinde ise  (Ay-Yer-Güneş dizilişi ), AY Yer’in gölgesi içinden geçer, AY Tutulması olur..

Tutulmaların sayısı  bir yılda en az 2  en fazla 5 olur. Ay’ın yörüngesinin eğimine göre bu tutulmalar değişik şekillerde gerçekleşir. Güneş tutulması gerçekleştiğinde yaklaşık 2 hafta öncesinde veya sonrasında bir Ay Tutulması gerçekleşir.

İşte,  2017 yılı içersindeki 2 Güneş ve 2 Ay Tutulmasından birer tanesi Şubat ayı içersinde gerçekleşecek. Diğer iki tutulma ise   2017 Ağustos içersinde gerçekleşecektir.

11 Şubat 2017  Ay  evresi  DOLUNAY  :   YARIGÖLGE AY TUTULMASI :  

 aytutulması

Tutulma 11 Şubat 2017   01:32’de başlayacak. Dünya’nın yarıgölgesine giren Ay hafifçe kararacak. Tutulma ortası 03.44’te gerçekleşecek ve sabaha karşı 05.55’te bitecek. Bu tür tutulmalarda Ay yüzeyindeki parlaklık azalması çok az olacağı için çok fazla dikkati çekmeyecektir.

 

 

 

26 Şubat 2017   Ay evresi  YENİAY  :   HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI :halkalıgüneştutulması

 

Ülkemizden gözlenemeyecek bir tutulma.

Halkalı  tutulma sırasında ya da tutulma ortasında Güneş AY tarafından tamamen örtülemeyecek, halka şeklinde Güneş ışınları görülecektir.  Halkalı Tutulma yaklaşık 1.3 dakika sürecektir. Bu gökolayı,  Halkalı evresi dışında da, uzun süre parçalı tutulma şeklinde izlenebilecektir.

 

GEZEGENLERİN GÖZLENEBİLİRLİĞİ

Bilgi Notu : Gezegenler ve AY   gibi Tutuluma yakın gökcisimlerinin Güneş’in Doğu tarafında olması durumunda, Güneş battıktan hemen sonra gökyüzünde görünürler. Batı tarafında olanlar ise,  Güneş sabah doğmadan önce doğarlar. Bu gökcisimleri  Güneş’e  açısal olarak ne kadar uzak olurlarsa o denli  fazla süre gözlenebilirler.   

01 şubat gökyüzünden

Şubat ayının ilk günü akşam Güneş battıktan sonra  GüneyBatı ufkumuzda Venüs – Mars ve hilal şeklindeki Ay,  şekilde görüldüğü gibi sıralanmış olacaklar.

 

 

MERKÜR :  Şubat ayının ilk günlerinde, MERKÜR  görünüm olarak Güneş’ten  Batı yönünde 21 derece uzakta iken,  merkürGüneşin doğu yönündeki hareketi yanısıra kendi yörüngesindeki hareketi sonucu ayın son günlerinde Güneş’e  açısal olarak 6 derece yakın konumda görünecektir. Ayın ilk günlerinde YAY takımyıldızı sınırları içersinde bulunacak, ilerleyen günlerde, 07 Şubat’ta OĞLAK24 Şubat’ta ise KOVA takımyıldızı sınırlarından içeriye girecektir. Ayın ilk günlerinde Güneş doğmadan az önce Doğu ufkunda uygun koşullarda  Güneş doğuncaya dek  çok kısa süre görülecektir.  İlerleyen günlerde ise Güneş’e açısal olarak yakınlaşması nedeniyle gözlenemeyecektir.
venus

VENÜS :   Şubat ayı süresince  MARS gezegeni ile birlikte  BALIKLAR takımyıldızı sınırları içersinde bulunacaklardır.  Ayın ilk günlerinde MARS ile arasındaki açısal uzaklık  yaklaşık 5 derece iken son günlerinde ise  12 dereceye kadar artacaktır.    Geçtiğimiz aydan bu yana Batı ufkumuzun ilgi odağı olmayı sürdüren “Akşam Yıldızı” da denilen parlak gezegen Güneş’in doğusunda bulunmayı sürdürecektir.  Güneş battığında Batı ufkunda çok parlak olarak yerini alacaktır. 17 Şubat günü en parlak ( -4.6 kadir)  görünümünde olacaktır. Ayın ilk günlerinde günbatımı sonrası, batıncaya kadar  2-3 saat gözlenebilecek, ilerleyen günlerde ise bu süre kısalacaktır.

MarsSyrtisGlobe

MARS :  BALIKLAR takımyıldızı sınırları içersindeki Venüs gezegeni komşuluğundaki konumunu ay sonuna kadar koruyacak olan “Kızıl Gezegen”  Güneş battıktan sonra Batı ufkumuzda  Venüs gezegeninin hemen doğusunda, ancak daha sönük ( 1.5 kadır)  ve kırmızı görünümlü olarak  gözlenebilecektir.  26 – 27 Şubat akşamları çıplak gözle görülemeyen URANÜS gezegeni ile yakın görünümde olacaktır. Aralarında 1 dereceden daha az bir açısal uzaklık olacak ve  URANÜS gezegenini ( 6.5 kadir parlaklıkta )  görmek isteyen  gökyüzü tutkunları için güzel bir hedef oluşacaktır. Küçük bir teleskopla bile gözlenebilecek bir ikili olacaktır.

jupiter

JÜPİTER :  Gezegenlerin “Ağabeyi”  olan bu dev gaz gezegen  Şubat ayı içersinde de Güneş’in batısında bulunmayı sürdürecektir. Ayın ilk günlerinde açısal olarak Güneş’e 110 derece uzaklıkta iken,  BAŞAK takımyıldızı içersinde konumu fazla değişmemesine karşın, Güneş’in doğuya doğru hareketi nedeniyle ay sonuna doğru Güneş’ten açısal olarak  yaklaşık  137  derece uzaklaşmış olacaktır. Bunun sonucu olarak  gezegenlerin en büyüğü olan bu dev gaz gezegen ayın ilk günlerinde gece yarısından önce doğacak  sabaha kadar gözlenebilecektir. Parlak görünümü,  Galileo  uyduları ile güzel bir gözlem hedefi olmayı bu ay da sürdürecektir.

saturn

SATÜRN :  Şubat  ayı   içersinde YILANCI  takımyıldızında uzun süre kalacak, ayın son günlerinde 24 Şubat günü YAY takımyıldızı sınırları içersine  geçecektir. Akrep’in Kalbi  Antares ile komşuluğunu sürdürerek, konumu fazla değişmeyecek olan  “Halkaların Efendisi” denilebilecek bu güzel görünümlü dev gaz gezegen,  ayın ilk günlerinde Güneş’in Batı tarafında ve 45 derece açısal uzaklıkta olacaktır. Ay sonunda ise Güneş’in doğuya doğru olan hareketi sonucunda açısal uzaklık 74 dereceye kadar çıkacaktır. Buna göre ayın ilk günlerinde sabah Güneş doğmadan 2-3 saat önce doğacak, gün doğuncaya kadar Doğu ufkumuzda gözlenecektir. İlerleyen günlerde daha erken doğacaktır. Parlaklığı yaklaşık  0.5 kadir olacaktır.

saturn

SATÜRN gezegeninin ilginç olmasını sağlayan halkasının görünümü sürekli değişmektedir. Bazen  dünyamız, halkanın bulunduğu düzlemde bulunur ve halka sanki bir çizgi gibi görülür. Geçen uzun yıllar süresince  halka düzleminin bize göre eğimi değişir. Bazen bu eğim en büyük olduğunda halkanın gözlemi en güzel olur. Halkanın ayrıntıları, arasındaki boşluklar, gezegen ile halka arasındaki boşluk vb halkanın yapısı çok belirgin olur.  Astrofotoğrafçılar için güzel bir hedef olur. 

2017 yılı işte böyle bir fırsatı size sunuyor. SATÜRN görünüm olarak en uygun konumda,  kaçırmayın.

Gökyüzünüz açık olsun..

Bir cevap yazın

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.