2019 ARALIK AYINDA GÖKYÜZÜ

  ARALIK  AYINDA
 GÜNEŞ :

GÜNEŞ’imiz ARALIK  ayının ilk gününden itibaren   YILANCI   takımyıldızı içersinde yolalacaktır. 18  Aralık  günü  YAY  takımyıldızına geçecek olan Güneş  2020  yılına da bu takımyıldız sınırları içersinde girecektir. .

Güneş o tarihlerde hangi takımyıldız sınırları içinde ise  o günlerde doğanların burcu  bu takımyıldız adını alıyor ise; neden YILANCI takımyıldızı ve doğal olarak YILANCI Burcu!  falcıların dikkatini bile çekmez ??  Güneş YILANCI  takımyıldızı sınırları içinde yaklaşık 18 gün yolalır.  Bu 18 gün içinde doğanlar ;  burcunuz  YILANCI,  peki ya özellikleriniz, karakteriniz ??  Daha yıldız falcıları yazmadılar mı bunları ??.. Şimdi ne olacak ? Ama , bilir misiniz ki, astrologlar, yıldız falcıları bunlarla ilgilenmezler,  Güneş’in hangi takımyıldızda olduğu burcunuz için önemli değildir,  onlar sadece sizlerin hoşuna gidecek güzel sözler yazarlar, söylerler.. Bu konuda yazılacak çok şey var.. Ayrı bir yazıda ele alacağız bu konuyu…

GÜNEŞ’in ufuk çizgimizdeki doğma ve batma konumu bu ay içersinde çok değişmeyecektir. Ay boyunca,  çok yavaş değişeceğinden  hemen hemen aynı noktadan doğacak ve aynı noktadan batacaktır.  Bu ayın ilk günlerinde  Coğrafya Yönleri olarak bildiğimiz Tam Doğu  ve  Tam Batı  noktalarından güneye doğru 29 derece iken ayın son gününe kadar  bu açı çok yavaş değişecek ve  en fazla  31 derece  olacaktır. 

Güneş, Aralık ayının ilk günleri Ankara’da 07:50 de doğacak,  her geçen gün daha geç olmak üzere ayın  son günü ise 08:09  da  doğacaktır.  ( Bunun anlamı, sabah okula gidecek öğrenciler, işe gidecek olanlar karanlıkta yola çıkacaklar demektir. İleri saat uygulamasının devam etmesinin-kalıcı olmasının olumsuz bir sonucu da bu olmaktadır.)

Doğma ve batma saatleri her gözlem yerinde farklı olur. Bu zamanlara etki edenler, o tarihte Güneş’in dikaçıklığı ve gözlem yerinin enlemidir.  Ülkenin tamamında aynı saat dilimi ve ortak bir zaman-saat kullanılır.  Güneş, doğudaki bir gözlem yerinde batıdaki bir gözlem yerine göre  daha erken doğar ve batar. Bu fark, iki gözlem yeri arasındaki coğrafya boylamları farkına denk zaman farkı kadardır.

ARALIK ayı süresince Ankara’da 12:37  ile  12:51 saatleri arasında öğlen çemberinden geçecektir.  Diğer kentlerin Ankara’ya göre boylam farklarına uygun olarak,  doğusundaki kentlerde daha erken, batıdaki kentlerde ise daha geç geçecektir.

 Örneğin ;  Ankara’nın Coğrafya Boylamı yaklaşık  32.8 derece doğu İzmir’in ise  27.1 derece doğu boylamıdır, buna göre aralarındaki boylam farkı  yaklaşık 5.6 derece olur.  Her bir derece Güneş’in hareketine uygun olarak 4 zaman dakikasına denk gelir. Buna göre 5.6 x 4 = 22.4 dakika eder.  Öyleyse Güneş, 1 ARALIK  günü Ankara Öğlen çemberinden saat 12:37 de geçecek ise, İzmir öğlen çemberinden yaklaşık 22.4 dakika sonra  yanı  yaklaşık 13:00  de geçecek demektir. Ankara’dan daha doğudaki iller için hesap yapılırken boylam farkına denk zaman değeri çıkartılır. Bu ayrıntıyı da unutmayalım…) 

Tam bu geçişler sırasında yani tam öğlen zamanında  ufuktan yüksekliği ARALIK  ayı süresince  ayın ilk günlerinde 28 derece iken son günlerinde  çok az değişerek  27 dereceye kadar azalacaktır.  Gün ortasında bile Güneş’in ışınlarının geliş açısının eğimi iyice azalması sonucunda  ısınmamız daha da  azalacak, kış mevsimi kendisini iyice gösterecektir.

Aralık  ayı içinde gündüz süresinin uzunlukları da   azalmasını  sürdürecektir.  Ayın ilk günü yaklaşık olarak 09 sa 33 dk olan gündüz süresi  ayın son gününde  09 sa 23 dk  olacaktir.   Gündüz Süresi   her geçen gün kısalmasını sürdürüyor.  Hepimizin bildiği gibi gündüz süresinin kısalması  21 Aralık gününe kadar devam edecektir.  21 Aralık günü gün süresindeki değişim yön değiştirecek, azalmadan artmaya dönecektir. Bu tarih bu nedenle KIŞ GÜNDÖNÜMÜ olarak adlandırılmıştır.

 ( Burada unutulmaması gereken özellik ; Türkiye’mizin doğusu ile batısı arasındaki doğma-batma saatleri arasındaki fark yaklaşık 1 saat civarındadır, ancak  enlemler arasındaki  küçük zaman farkları dikkate alınmadığında gündüz süresi ülkemizin heryerinde yaklaşık aynı uzunlukta olur.)


Türkiye’mizin doğusundan VAN, ortasından ANKARA ve batısından da İZMİR  kentleri için ARALIK   ayının ilk, orta ve son günlerinde Güneş ile ilgili zamanlar ;  öğlen-meridyenden geçiş zamanı, yüksekliği ve YER’e  uzaklığı aşağıdaki çizelgede verilmiştir. Değerleri karşılaştırarak yukarıda metin olarak verilen bilgileri  irdelemenizi öneririm.

 ( https://www.timeanddate.com/sun/turkey/ankara?month=12&year=2018 )

Güneş’i sürekli  gözleyen SOHO  gözlem uydusu , özel donanımı ile  Güneş’i örterek güçlü ışıklarından korunur ve etrafındaki atmosferin üst katmanı  olan KORONA – TAÇ Katmanı’nda oluşan olayların görüntülerini kaydeder. Yandaki  hareketli görüntüde, ortadaki beyaz çizgili çember özel olarak kapatılmış  Güneş’in  konumunu, büyüklüğünü  gösterir.  Çekilen görüntülerde Jüpiter gezegeni ve  Güneş’e çok yakın geçtiği için dağılan bir kuyruklu yıldızı  dagöstermektedir.

 —————————————————————————————————————

21   ARALIK    2019         KIŞ  GÜNDÖNÜMÜ

Güneş, gökküresinde TUTULUM üzerindeki  yıllık görünür hareketi sırasında,  şekildeki gibi  Gök Eşleğinin 23.5 derece  kuzeyine  çıkar,  23.5 derece  güneyine iner, iki kez de eşlek cemberinden geçer…   Bir başka deyiş ile, Gökeşleğine  olan  açısal  uzaklığı   -23.5 derece  ile   + 23.5 derece arasında sürekli bir değişim gösterir.

Güneş’in Gökeşleğine olan açısal uzaklık değerinin değişiminin gördüğümüz, gözlediğimiz karşılığı ise mevsimleri ilgilendiren bir durumdur.  Dünya üzerinde,  Coğrafya Enlemi = Güneş’in Gök Eşleğine olan açısal uzaklık değeri olan gözlem yerlerinde  Güneş ışınları o gözlem yerine dik düşecek demektir. Güneş o tarihte, öğlen vakti o gözlem yerinin tam tepe noktasından geçecek demektir.

Ülkemizin bulunduğu kuzey-orta enlemleri için belirtirsek ; herhangi bir gözlem yerinde yapılan gözlemde Güneş’in dikaçıklık değeri arttıkça  gündüz süresi artar, gece süresi azalır,  dikaçıklık azaldıkça gündüz süresi azalır gece süresi artar.

22/23 Eylül tarihindeki  Sonbahar ILIMI’nda  gündüz ve gece süreleri eşit iken, sonrasında her geçen gün, Güneş daha güneye iner, dikaçıklığı azaldıkça  Kuzey enlemli gözlem yerlerinde gündüz süresi azalır. Güneş’in dikaçıklığının ( -23.5 derece)  en küçük olduğu (Gök Eşleğinden Güney’e doğru en uzak olduğu ) 21 Aralık günü gündüz süresi en kısa, gece süresi en uzun olur. Bu tarihten sonra, dikaçıklığı artmaya başlar ve gündüz süresindeki azalma durur ve tersine döner, artmaya başlar.  Bunun anlamı, bu tarihte  en uzun gece, en kısa gündüz  olur demektir. Bu tarihte gece ve gündüz süresindeki değişim yön değiştirmiş, dönmüştür..Bu nedenle bu tarihe  KIŞ   GÜNDÖNÜMÜ denir.

———————————————————————————————————————–

 AY 

 AY,  KASIM   ayı süresince elips şeklindeki yörüngesinde dolanırken  yörüngesinin enberi ve enöte noktalarından geçiş tarihleri ile bu tarihlerdeki AY- YER uzaklıkları aşağıdaki gibidir. ;

 

05   ARALIK  :   AY,  Enöte ( YER’e en uzak )   konumunda  :   404 446  km

18 ARALIK   :  AY,   Enberi ( YER’e en yakın ) konumunda  :   370 265 km

Biraz ek BİLGİ :

 Şimdi yukarıdaki verilere bakıp “  18  ARALIKta   en yakın konumda,  05 ARALIK‘ta  en uzak konumda ” ne anlama geliyor ?  “  diyebilirsiniz.   Hemen belirteyim.  AY, Yerküre etrafındaki yörüngesini  bir  yılda  yaklaşık 13.4 kez dolanır.  Yani, bir yılda  13 kez tam dolanır,  14. turu atarken yıl biter.  

İşte bu turların herbirinde tamamladığı yörüngeler  birbirinden farklıdır. Bu yörüngelerin büyük eksenleri döner, bunun yanısıra  yörünge üzerindeki özel noktalar düzenli bir şekilde kayar, yer  değiştirir. 

Her bir yörüngenin ya da her turun en yakın ve en uzak konumdaki uzaklıkları da sürekli değişir.

 Aşağıdaki grafikte bu değişime örnek verilmiştir. AY’ın bir yıl içindeki günlere göre uzaklığı noktalanmıştır.  En uzak olduğu noktadaki uzaklık değişimi  yaklaşık 2-3 bin  km  olmasına karşın, en yakın olduğu noktanın uzaklık değişiminin ise yaklaşık 13 bin km civarında olduğu görülür.

 Yörünge elipstir, ancak bu elips yörüngenin dışmerkezliği ( basıklığı) da değişmektedir.  İşte bu değişmeler arasında bizim görebildiğimiz ; uzaklıktaki değişim sonucunda ortaya çıkan   görünen büyüklüğü de değişir.  Bunlar da bir düzen içinde olur. 

Bu değişimlerin nedenleri ve nasılları gökbilimciler tarafından çok iyi bilinmektedir.  Düşünün,  onlarca yıl sonraki tutulmaların nerede, nasıl ve hangi saniyelerde gözlenebileceğini bu bilgileri kullanarak hesaplayabiliyoruz.

 Ay ve Yer ikilisinin hareketleri ile ilgili çok güzel videoları NASA sayfalarında izleyebilirsiniz.  https://svs.gsfc.nasa.gov/4537

 ————————————————————————

AY’ın   EVRELERİ :

Ay’ın  Yer etrafındaki  yörüngesinde dolanmasının sonucu olarak, Güneş – Yer – AY  açısı  sürekli değişir ve  farklı tarihlerde YER den AY’a bakıldığında  AY’ın  Güneş tarafından aydınlatılmış olan olan yarısının YER’den farklı biçimlerde görünmesi  AY’ın EVRELERİni oluşturur.

AY kendi ekseni etrafında 27,32 günde bir kez döner. Bu dönme sırasında Güneş ışınları tıpkı Dünya üzerinde Gece-Gündüz  olayı olduğu gibi AY’ın yarısını aydınlatır, diğer yarısı karanlıkta kalır. Dönme nedeniyle de aydınlık kısımları gündüzü yaşar, karanlık kısımları da geceyi.  Kendi ekseni etrafındaki dönme süresi 27,32 gün,  ancak   AY yüzeyindeki aydınlığı doğuran Güneş olduğuna  göre ,  Güneş’le kavuşum süresi olan yaklaşık 29.5  gün dikkate alındığında ;  AY yüzeyinde yaşıyorsanız yaklaşık  15 gün gündüz, 15 gün gece olacak demektir.  Buradan anlaşılacağı gibi AY bir yarısı hep karanlık olmaz.  AY’ın sürekli olarak  bir “Karanlık Yüzü”  yoktur.  Her tarafı dönme  sonucu Güneş ışığı alır.  AY’ın, sadece  YER yüzeyinden bakınca  hiç göremediğimiz bir ARKA YÜZÜ vardır.

 İlkdördün     :  04  Aralık          Dolunay  :  12 Aralık  

Sondördün  :  20  Aralık                Yeniay  :   26  Aralık  

 

Ek Bilgi :   AY, Yer etrafındaki yörüngesinde dolanırken,  gökyüzündeki  görünür hareketi sırasında  hergün GÜNEŞ’ten açısal olarak yaklaşık 13 derece   doğuya doğru uzaklaşır ve bunun sonucu olarak aynı  gözlem yerinde hergün bir önceki güne göre yaklaşık  50 dakika daha geç  doğar.

Bunları biliyor muydunuz ? 

AY yüzeyinde, Dünya’ya  bakan tarafta oturuyor olsaydınız ;

  • DÜNYA’mız  gökyüzünde hep aynı yerde duruyor olacaktı..
  • Dünya’mıza  baktığınızda, AY’ın  dünyada oturanlara gösterdiği gibi  Dünya’mızın da  evreler  gösterdiğini  de görecektiniz.

GEZEGENLERİN GÖZLENEBİLİRLİĞİ

Bilgi Notu :

Tutulum düzlemine yakın olan ve  ZODYAK Kuşağı içinde dolanan  Gezegenler ve AY,   Güneş’in Doğu tarafında olması durumunda, Güneş battıktan hemen sonra Batı gökyüzünde görünürler.   Güneş’in Batı tarafında olanlar ise,  sabah Güneş doğmadan önce doğarlar. Bu gökcisimleri  Güneş’e  açısal olarak ne kadar uzak olurlarsa o denli  fazla süre gözlenebilirler.  

Yukarıdaki  görüntüde  Güneş ve Gezegenlerin boyutları (çapları) orantılıdır. Birbirleri  ile karşılaştırılabilir.  Ancak Uzaklıkları  ölçekli değildir. Sadece  Güneş’e uzaklık  sırasındadırlar.

Gezegenlerin  Güneş Sistemi  içindeki konumları, uzaklıkları, görünümleri  gibi bir çok özelliği, tarih değiştirerek görebileceğiniz bazı web sayfalarının adresleri  aşağıda.  İstediğiniz tarihteki konumlarını, dünyamıza  ya da Güneş’e uzaklıklarını görebileceğiniz birkaç örnek.  Buna benzer örnekleri  sizler  de internette bulabilirsiniz.

http://www.astronoo.com/en/articles/positions-of-the-planets.html

https://in-the-sky.org/solarsystem.php

https://www.timeanddate.com/astronomy/planets/distance

Başka bilgiler de istiyorsanız ;

Ay ve Yer ikilisinin hareketleri ile ilgili çok güzel videoları NASA sayfalarında izleyebilirsiniz.

https://svs.gsfc.nasa.gov/4537

Eğitim ile ilgili bilgiler de var NASA sayfalarında..

https://www.nasa.gov/audience/foreducators/index.html

http://www.astrookul.com

ethemderman.com

serdarevren.com

http://www.astronomidiyari.com

https://www.nasa.gov/audience/foreducators/index.html

https://www.facebook.com/populerastronomi/

Güneş Dizgesinde gezegenlerin herhangi bir tarihteki konumlarını,  zamana uygun yörüngelerinde dolanmalarını  gösteren uygulamalara iki örnek aşağıdaki linklerde. Sizler de farklı web sayfalarında farklı animasyonlar bulabilirsiniz.

www.theplanetstoday.com

theskylive.com/#solarsystemconfiguration

Çıplak göz ile görebileceğimiz gezegenlerin KASIM  ayı içinde konumları ve gözlenebilirliklerini  inceleyelim şimdi de ;

 

ARALIK  ayı içinde Güneş ve gezegenlerin bulundukları takımyıldızlar ve gezegenlerin Güneş’e olan açısal uzaklıkları yukarıdaki çizelgede verilmiştir.

 MERKÜR ;   

 Aralık   ayının ilk günlerinde  Güneş’in yaklaşık 18 derece batısında  bulunacak ve sabah Güneş  doğmadan yaklaşık 1,5 saat  önce doğacak   Doğu-Güneydoğu ufkumuzda  -0.6 kadir parlaklığı ile gözlenebilecektir. İlerleyen günlerde  açısal olarak Güneş’e doğru yaklaşacak ve her geçen gün  gözlenmesi zorlaşacaktır.

VENÜS :  

Güzellik Tanrıçası  VENÜS’ün adını taşıyan gezegen , Aralık  ayı süresince açısal olarak Güneş’ten batıya doğru uzaklaşacaktır.  Açısal uzaklık  Güneş’in batısında 24 dereceden 34 dereceye kadar artacakır. Bunun anlamı:  Güneş battığında Güneybatı  ufkumuzda görülecek, her geçen gün biraz daha yüksekte görülecek demektir. Ayın ilk günlerinde Jüpiter ile Satürn arasında görülürken,  hızlı yer değiştirmesi sonucu ayın ilerleyen günlerinde Satürn’den daha Batı tarafta olacaktır.  11-12-13 Aralık günlerinde Satürn ile yakın görünümde olacaktır.

MARS :  

Aralık ayı boyunca TERAZİ  takımyıldızında Güneş’in batısında  yaklaşık 30 derece açısal uzakta bulunacak olan “Kızıl Gezegen”    Güneş  doğmadan yaklaşık 3 saat önce doğacak  Güney Doğu ufkumuzu süsleyecektir.  Ayın son günlerine doğru bu açıklık 40 dereceye kadar ulaşacak, her geçen gün daha erken doğacak ve biraz daha uzun süre gözlenebilecektir.  Yaklaşık 1.6 kadir parlaklığı ile gösterişten biraz uzak görünecektir.

JÜPİTER : 

Aralık ayı süresince de Güneş’in  batısında bulunacaktır. Ayın ilk günü açısal olarak Güneş’e  yaklaşık 27 derece uzaklıkta iken,  Güneş’in doğuya doğru daha hızlı yer değiştirmesi nedeniyle  bu açısal uzaklık azalacak ve  ilerleyen günlerde hızla açısal olarak Güneş’e yaklaşacak,  gözlenemez konuma gelecektir.  27 Aralık günü  KAVUŞUM konumunda (Yer_Güneş_Jüpiter  dizilişi )  bulunacaktır.  Ayın ilk günler Güneybatı ufkumuzda Gün batımı sonrasında ufka yakın bir konumda kısa süre gözlenebilecektir.

SATÜRN :

ARALIK   ayı   içinde  de   YAY  takımyıldızındaki  konumu fazla değişmeyecek olan  ve  “Halkaların Efendisi” de denilen bu güzel görünümlü dev gaz gezegen,  ayın ilk günlerinde Güneş’in Doğu tarafında ve 38 derece açısal uzaklıkta olacaktır. Bu tarihlerde, Güneş battığında Güney-Batı  yönümüzde, ufka yakın bir konumda  0.5 kadir parlaklığı ile  batıncaya kadar yaklaşık 1 saat gözenebilecektir.  İlerleyen günlerde açısal olarak Güneş’e daha da yaklaşacak olan SATÜRN,  daha erken batacaktır.  Ayın ikinci yarısında gözlenemeyecek konuma gelecek olan  gezegen Yeni Yılın ilk günlerinde Güneş ile KAVUŞUM (YER-Güneş-Satürn  dizilimi) konumuna gelmiş olacaktır.


HALKALI  GÜNEŞ  TUTULMASI     –     26  ARALIK  2019

Güneş’in dünyamıza uzaklığı bir yıl içinde yaklaşık 5 milyon km , AY’ın ise yaklaşık 40 bin km değişir. Bunun sonucu olarak, hem Güneş’in hem de AY’ın gökyüzünde gördüğümüz çapları az da olsa değişim  gösterir. Güneş tutulması  sırasında AY  Güneş’i tamamen örterse TAM GÜNEŞ TUTULMASI  olur,  AY Güneş’i tamamen örtemez ise tam tutulma oluşamaz ve tutulma ortasında Güneş bir halka gibi görünebilir. Buna  HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI  denir.

26 Aralık günü gerçekleşecek tutulma böyle bir tutulma olacak.

Tutulma ülkemizden gözlenemeyecektir.  Sadece en doğudaki  illerimizde yüzdesi az da olsa parçalı tutulma şeklinde Güneş doğduğunda gözlenecek, kısa süre sonra bitmiş olacaktır.  Fark edilmesi bile zor olur.

 

GÜNEŞ TUTULMALARINI  ÖZEL  GÜNEŞ TUTULMA GÖZLÜKLERİ ile izlemeyi  unutmamalıyız. Gözümüzde kalıcı hasar hatta körlük oluşabilir.

Tutulmanın nerelerden gözlenebileceğini gösteren animasyonlar aşağıdaki web sayfalarından  diğer bilgilerle birlikte  izlenebilir.

 

 

https://www.timeanddate.com/eclipse/in/@298113

 

GÖKTAŞI YAĞMURLARI :

Aralık ayı içersinde  iki ayrı göktaşı yağmuru gerçekleşiyor.   Göktaşı Yağmurları  sırasında  bilinmesi gereken bir durum söz konusudur ; belirtilen tarihler, gözlenmesi olası göktaşı sayısının en fazla-maksimum olduğu günlerdir. Bu tarihlerden yaklaşık 1-2 hafta önce ve sonra da göktaşı kaymaları gözlenir. Ancak sayıları az olur ve  verilen tarihler yaklaştıkça sayılar artar, en fazla sayı verilen tarihlerde olur.

İKİZLER   (GEMİNİD)   GÖKTAŞI  YAĞMURU       13/14 Aralık 

İKİZLER  Göktaşı Yağmuru,  diğer göktaşı yağmurlarında olduğu gibi bir kuyrukluyıldızın kalıntılarının neden olduğu bir olay değil.   “3200 Phaethon”  adı verilmiş olan ve Güneş etrafındaki yörüngesinin dönemi 524 gün  olan bir asteroid neden oluyor bu yağmura.

Yapılan tahminlere göre bir saat içinde  yaklaşık 100 göktaşı kayması gözlenebilecek. Aslında bir hafta öncesi ve sonrasında da daha az sayıda göktaşı kayması gözlenir, ancak  bu sayının en fazla olduğu gece 13-14 Aralık gecesidir.

Toz, taş parçalarının atmosfere giriş hızları  yaklaşık saniyede 30-70 km.  Bildiğimiz gibi, taş parçalarının maddesel olarak “yanma” larının yanısıra, izledikleri yoldaki gazları-havayı ısıtırlar ve  bu nedenle  ışıklı ize  katkı oluşur.

Göktaşı kaymaları,  İkizler takımyıldızının en parlak iki yıldızı olan Castor ve Pollux’un bulunduğu bölgeden geliyormuş gibi görünecekler. İkizler takımyıldızı gece yarısına doğru tamamen doğmuş olacak. Gece yarısına doğru doğu ufkunuza bakmanız yetecek. Sabaha kadar ikizler takımyıldızını izlemeyi sürdürmek gerekir.

Aralık ayı, kış ortası.. Göktaşı yağmuru için, uygun giysi, güvenli ve karanlık bir gözlem alanı bulun ve olanağınız varsa  uzanıp çıplak gözle gökyüzüne, Castor ve Pollux ‘un bulunduğu bölgeye bakmayı unutmayın. Ay,  Dolunay evresini yeni geçmiş, gece boyunca gökyüzünde olacak ve  gök parlaklığına olan etkisi çok olacak demektir. Bunun sonucu olarak yılın en gösterişli göktaşı yağmuru,  bıraz keyifsiz olacak demektir.  Olası ateş topları geceyi şenlendirebilir umarım.

URSID ( AYI )  GÖKTAŞI YAĞMURU      23/24 ARALIK

Yılın son göktaşı yağmuru. Küçük Ayı bölgesinde gözlenecek çoğunlukla, kutup yıldızının nasıl bulduğumuzu hatırlayalım, oraya bakacağız demektir Bu yağmur da  8P/Tuttle ( Mechain-Tuttle’s Comet)  kuyrukluyıldızının yörüngesinde bıraktığı kalıntılar nedeniyle oluşuyor.  Sayıca çok az olacak. İkizler Göktaşı Yağmuru sonrası  önemsiz kalıyor.

Gökyüzünüz açık olsun..  İyi gözlemler..

ARALIK Ayı içinde  gün gün gökolayları  :

ÇYG  :  Açısal olarak Çok Yakın Görünümde

 YG   :  Açısal olarak Yakın Görünümde

04 Aralık        AY,   İlkdördün    evresinde

05  Aralık  :     AY,   Enöte  ( YER’e en  uzak )   konumunda  :   404 446 km

11  Aralık   AY, Aldebaran (  BOĞA takımyıldızının en parlak görünen  yıldızı )  ile YG

12  Aralık        AY, Dolunay    evresinde

13-14 Aralık    İKİZLER – GEMINID  Göktaşı  Yağmuru (saatte yaklaşık 120 adet)

17  Aralık         AY, Regulus  ( ASLAN takımyıldızının en parlak görünen  yıldızı )  ile YG

18  Aralık        AY, Enberi ( YER’e en yakın )   konumunda  :   370 265 km

19  Aralık        AY,   Sondördün   evresinde

22 Aralık         KIŞ GÜNDÖNÜMÜ  ( Kuzey enlemlerde : En Kısa Gündüz-  En Uzun Gece)

23 Aralık          AY,    MARS   ile  YG

23-24 Aralık    AYI – URSİD Göktaşı Yağmuru (saatte yaklaşık 10 adet)

26 Aralık          HALKALI  GÜNEŞ  TULULMASI   –  Ülkemizden gözlenemeyecektir.

26  Aralık        AY, Yeniay  evresinde

27  Aralık        JÜPİTER ,   KAVUŞUM konumunda ( Yer – Güneş –  Jüpiter dizilişi )

28/29  Aralık         AY;  VENÜSile  ÇYG 

31    Aralık       Yılın son günü, elveda 2019

Gökyüzünüz açık olsun, iyi gözlemler…

 

 

Bir cevap yazın

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.