2018 ŞUBAT AYINDA GÖKYÜZÜ

 ŞUBAT AYINDA GÜNEŞ :

 

20 Ocak  2018  günü  OĞLAK  takımyıldızı sınırları içersine girmişti Güneş’imiz.. Şubat ayının  ilk günlerinde de OĞLAK takımyıldızı ortalarında gözlenecektir.  16 Şubat  günü ise komşu KOVA takımyıldızı sınırları içersine geçecek ve ay sonuna kadar bu takımyıldız sınırları içersinde görülecektir.

GÜNEŞ,  gökyüzündeki yıllık görünür hareketi sırasında  Gökeşleğine göre  konumunun değişmesi sonucu olarak Şubat ayının ilk günlerinde Doğu noktasından Güney yönüne doğru 22 derece öteden doğacaktır. Akşamları da aynı şekilde battığı nokta ;  Batı noktasından Güney yönüne doğru 22  derece ötede olacaktır.  Ay sonuna doğru bu değerler  hergeçen gün  küçülerek  10 dereceye kadar inecektir. Bunun anlamı ;  GÜNEŞ kuzey yarıküreye doğru yolalmaya devam ediyor demektir.

Şubat  ayının ilk günlerinde yaklaşık 10 sa 10 dk olan gündüz süresi ay sonuna doğru yaklaşık 65 dakika artacak ve 11 sa 15 dk olacaktır. ( Burada unutulmaması gereken özellik ; Türkiye’mizin doğusu ile batısı arasındaki doğma-batma saatleri arasındaki fark yaklaşık 1 saat civarındadır, ancak  enlemler arasındaki küçük zaman farkları dikkate alınmadığında gündüz süresi ülkemizin heryerinde aynı uzunlukta olur.)

Güneş, Şubat  ayının ilk günleri Ankara’da 07:57 de doğacak,  ayın ilk yarısında çok fazla değişmeyecek olan bu doğma zamanı son günü ise 07:23 olacaktır.  Bunun anlamı, sabah okula gidecek öğrenciler için, işe gidecek olanlar için   Güneş ışınlarını biraz daha erken göreceğiz demektir.

Şubat ayı süresince Ankara’da  saat yaklaşık 13:02  civarında  öğlen çemberinden geçecektir.  Diğer kentlerin Ankara’ya göre boylam farklarına uygun olarak, doğma ve batma zamanlarında olduğu gibi, öğlen çemberinden geçiş zamanları  doğusundaki kentlerde daha erken, batısındaki kentlerde ise daha geç olacaktır. ( Örneğin   Ankara’nın Coğrafya Boylamı yaklaşık  32.8 derece doğu,  İzmir’in ise  27.1 derece doğu boylamı, buna göre aralarındaki boylam farkı  yaklaşık 5.6 derece olur.  Her bir derece Güneş’in hareketine uygun olarak 4 zaman dakikasına denk gelir. Buna göre 5.6 x 4 = 22.4 dakika eder.  Öyleyse Güneş, 1 Şubat  günü Ankara Öğlen çemberinden saat 13:02  te geçecek ise, İzmir öğlen çemberinden yaklaşık 22.4 dakika sonra  yanı  yaklaşık 13:24  de geçecek demektir. Ankara’dan daha doğudaki iller için hesap yapılırken boylam farkına denk zaman değeri bu kez  çıkartılır. Bu ayrıntıyı da unutmayalım…) 

GÜNEŞ,  Şubat  ayının   ilk günlerinde,  günortasında, Güney yönünde,   ufuktan en fazla 33 derece yüksekten geçecektir.  Ayın son günlerine doğru  ufuktan yüksekliği yaklaşık  9 derece daha fazla olacaktır. (Ankara’ya göre verilen bu değerler, güneye doğru kaç derece giderseniz o kadar artar.. Kuzeye giderseniz azalır.)  Her geçen gün GÜNEŞ ışınlarının  geliş eğim açısı artacak  demektir.  Ancak  soğuyan, üşüyen hatta donan kara parçasını ısıtmak kolay olmuyor, bunu unutmayalım. Kış daha  sürecek..

Kış sürüyor ancak,  hava durumlarını izlediğimizde görüyoruz ki  özellikle büyük  kentlerin bulunduğu yerlerde kar yağışı yere kadar düşemiyor bile. Düşen kar ise kısa sürede eriyor. Nedenleri, hızlı nüfus artışı,  çarpık yapılaşma, özellikle tarım alanlarındaki betonlaşma, kötü ısınma yöntemleri, yoğun hava kirliliği vb.  Doğanın düzeni,  bir şekilde değişiyor. Bu değişim ise kötüye doğru ne yazık ki.  Gelin, bilinçli bir şekilde nüfus planlaması yapalım, tarım alanlarımızı koruyalım, çevremizi ve atmosferimizi koruyalım. Geleceğimizi de düşünmek zorundayız  Yeter ki isteyelim.. Bu dünya hepimize yeter.

———————————————————————————————————————–

 AY 

 AY,  elips şeklindeki yörüngesinde dolanırken  ;

27  Şubat   AY,  Enberi ( YER’e en yakın ) konumunda  :   363 940 km

11  Şubat   AY,   Enöte  ( YER’e en uzak )  konumunda  :   405 650 km

 

AY’ın   EVRELERİ :

        

                         Sondördün     07 Şubat                              Yeniay          :   16 Şubat                              İlkdördün      :   23 Şubat     

Ocak ayı içinde iki tane Dolunay gerçekleşince, Şubat ayı tıpkı gün sayısında olduğu gibi  yine eksik kaldı. Şubat ayı içinde Dolunay gerçekleşemeyecek.  31 Ocak ve 02 Mart günlerinde var Dolunay evresi.

AY, Yer etrafındaki yörüngesinde dolanırken, gökyüzünde hergün GÜNEŞ’ten açısal olarak yaklaşık 13 derece   doğuya doğru uzaklaşır ve bunun sonucu olarak aynı  gözlem yerinde hergün yaklaşık 45-50 dakika daha geç doğar.

AY’ın evrelerine bakarak  doğma batma zamanlarını tahmin edebilirsiniz.

YENİAY  evresinde ise   Güneş ile hemen hemen aynı doğrultuda olacakları için aynı saatte doğar batarlar. Bu evrede iken bize dönük olan yüzü karanlık olacağı için ve ayrıca Güneş ışınları etkisi ile görülemez. 

İLKDÖRDÜN evresinde : GÜNEŞ öğlen çemberimizde iken, doğu ufkumuzdan  AY doğar, GÜNEŞ battığında ise AY  Güney yönümüzde Öğlen Çemberimizde görülür. Gece yarısı olduğunda  AY batar.

DOLUNAY evresinde : Yerdeki gözlemciye göre GÜNEŞ ile ters-karşı  tarafıta yeralır. GÜNEŞ  batarken doğar,  bütün gece gökyüzünü aydınlatır, GÜNEŞ  doğarken AY batar.

SONDÖRDÜN evresinde : Gece yarısı olduğunda doğar,  sabah GÜNEŞ doğarken AY güneyde en yüksek konumunda olur. Öğlen olduğunda ise günortasında AY batar.

 

PARÇALI GÜNEŞ TUTULMASI   –    15 Şubat 2018

Parçalı Güneş Tutulması :  Ay, yörüngesinde dolanırken Yeniay evresinde  Güneş ile çok yakın bir görünümde olur. Bazen,  Güneş’in önünden geçer ve gölgesi dünyamız üzerinde  değişik bölgeler ulaşır. Bu bölgelerdeki gözlemciler Güneş’in bir bölümünün ya da tamamının örtülmesini görürler. Buna Güneş Tutulması diyoruz. Ay,  Güneş’in tamamını örterse  Tam Güneş Tutulması gerçekleşir.  Güneş’in önünden geçerken tamamını  değilde bir bölümünü örtünce Parçalı Güneş Tutulması gerçekleşir.

15 Şubat günü böyle bir  Parçalı Güneş  tutulması gerçekleşecek.   Yeniay evresi olarak yukarıdaki bilgide 16 Şubat yazılıdır. Ülkemizde 16 Şubat  gününün ilk dakikalarında oluşan Yeniay evresinde gerçekleşecek tutulma  ülkemizden gözlenemeyecektir.  Ülkemizde geceyarısı iken gündüz Güneşin göründüğü bazı ülkelerde  tarih 15 Şubat’ı göstermektedir. Arjantin, Şili gibi Güney Amerika ülkelerinde ve Antarktika’da gözlenebilecektir.

 

GEZEGENLERİN GÖZLENEBİLİRLİĞİ

Bilgi Notu : 

Gezegenler ve AY   gibi Tutuluma yakın gökcisimlerinin Güneş’in Doğu tarafında olması durumunda, Güneş battıktan hemen sonra gökyüzünde görünürler. Batı tarafında olanlar ise,  Güneş sabah doğmadan önce doğarlar. Bu gökcisimleri  Güneş’e  açısal olarak ne kadar uzak olurlarsa o denli  fazla süre gözlenebilirler.  

MERKÜR :  Şubat ayının ilk günlerinde açısal olarak Güneş’in 8 derece  batısında OĞLAK  takımyıldızı sınırları içersinde bulunacak olan gezegen   16 Şubat günü KOVA takımyıldızı sınırları içine geçecektir. Her geçen gün doğuya doğru olan yörünge hareketi sırasında açısal olarak Güneş’e yaklaşacak, 17 Şubat günü ÜST KAVUŞUM  konumunda Güneş ile aynı hizada olacaktır. İlerleyen günlerde ise Güneş’in doğu tarafına geçecek ve ay sonunda  Güneş’in 9 derece doğusunda yeralacaktır. Güneş’e açısal olarak bu denli yakın olması nedeniyle bu ay içinde gözlenemeyecektir.

VENÜS :   Şubat ayının ilk günlerinde OĞLAK takımyıldızında, Güneş’in doğusunda açısal olarak çok yakın olacak, 8 Şubat günü  KOVA takımyıldızına geçecek, ay sonuna kadar açısal olarak Güneş’e uzaklığı 11 dereceye kadar artacaktır.   Güneş’e açısal olarak yakın olması nedeniyle Şubat ayı süresince gözlenemeyecektir.  Ayın son günlerinde çok uygun koşullarda, temiz bir atmosfer varsa, doğal engel yoksa, günbatımı-tan süresi içinde Güneş battığında Batı da ufka çok yakın belki gözlenebilir.

MARS :  Ocak ayının son günü AKREP   takımyıldızına geçen  “Kızıl Gezgen”, 8  Şubat  günü YILANCI   takımyıldızına geçecektir.  Ayın ilk günü Güneş’in batısında  68  derece açısal uzaklıkta bulunacak, ilerleyen günlerde  doğuya doğru hareketini sürdürecektir. Güneş’in gökyüzündeki doğuya doğru görünür hareketinin daha hızlı olması nedeniyle, ayın son günü Güneş ile arasındaki açısal uzaklık daha da artacak, 79 derece olacaktır. Güneş doğmadan yaklaşık 3,5  saat önca JÜPİTER  ile birlikte  Doğu  ufkunda yükselmeye başlayacaktır.  Ay sonuna doğru biraz daha erken doğacak ve gözlem  süresi  biraz daha artacaktır.

 

JÜPİTER :  Bu ay içersinde de Güneş’in batısında  bulunacaktır. Ayın ilk günlerinde açısal olarak Güneş’e  yaklaşık 80 derece uzaklıkta iken,  TERAZİ  takımyıldızı içersinde konumu fazla değişmemesine karşın, Güneş’in doğuya doğru hareketi nedeniyle ay sonuna doğru Güneş’ten açısal olarak  yaklaşık  105  derece uzakta olacaktır.   Bunun sonucu olarak  gezegenlerin en büyüğü olan bu dev gaz gezegen ayın ilk günlerinde geceyarısından sonra,  gündoğumudan yaklaşık 5 saat önce doğu ufkunda görünecek, ayın son günlerinde ise daha erken,  gece yarısından hemen sonra doğacak ve  gün doğana dek uzun süre gözlenecektir.   -2 kadirden daha parlak görünümü,  Galileo  uydularıMars ve AY ile yakın görünümde olması ile  güzel bir gözlem hedefi olmayı bu ay da sürdürecektir.

SATÜRN :  Şubat  ayı   içersinde  YAY  takımyıldızı içersinde  konumu fazla değişmeyecek olan  “Halkaların Efendisi” denilebilecek bu güzel görünümlü dev gaz gezegen,  ayın ilk       günlerinde Güneş’in Batı tarafında ve 37  derece açısal uzaklıkta olacaktır. Bu tarihlerde, Jüpiter ve Mars  tan sonra  Güneş’in doğuşundan yaklaşık 3 saat önce  doğacak ve gündoğumuna kadar Güneydoğu ufkumuzda gözlenebilecektir.   Ay sonuna doğru  Güneş’in doğuya doğru olan hareketi sonucunda açısal uzaklık 61 dereceye kadar çıkacaktır. Bunun sonucu ayın ilerleyen günlerinde, daha erken doğacak  ve daha uygun gözlem koşulları olacak demektir.


Şubat ayı süresince Güneş battıktan hemen sonra  Güneydoğu  ufkumuzdan  Ülker(Pleiades) Açıkyıldız Kümesi, Boğa takımyıldızı, ardından parlak yıldızları ve görkemli bulutsuları  ile  Avcı (Orion) takımyıldızı doğmuş olacak ve onları gökyüzünün en parlak görünen yıldızı Akyıldız (Sirius) izleyecektir.

Merkür ve Venüs Şubat ayı süresince açısal olarak Güneş’e yakın olacakları için gözlenemeyecekler  ancak,  Jüpiter, Mars ve Satürn ;  Güneş’in batısında bulunacaklar ve gece yarısından sonra sıra ile güneydoğu ufkumuzdan doğacak ve gündoğumuna kadar  gökyüzünde  dizilmiş şekilde görüneceklerdir. Ay,  ilkdördün evresi sonrasında, 8 Şubat’ta Jüpiter9 Şubat’ta  Mars ve 11 Şubat’ta ise Satürn’e yakın görünümde olacaktır.

Bu üç gezegenin sıralandığı yerlerde ise yine gökyüzünün güzel bir bölgesi bulunmaktadır. Antares gibi Akrep ve Yay takımyıldızının parlak yıldızları bu üçlüye ve Ay’a eşlik edeceklerdir.  Yay takımyıldızı bölgesinde  Samanyolu gökadamızın merkez doğrultusundaki  çok sayıda küme, bulutsu gibi derin uzay cisimlerinin var olması  gözlemciler için güzel hedef oluşturacaktır.

Kış mevsimindeyiz, havalar soğuk olur. Ancak kentlerden uzaklaştığınızda atmosfer daha temiz olur  ve  pırıl pırıl gökyüzü siz bekliyor olacaktır.

Gökyüzünüz açık olsun.. İyi gözlemler..

 

   Günlere Göre

   Şubat  ayı Gökolayları

01   AY ve Regulus (Aslan takımyıldızının en parlak yıldızı) çok yakın görünümde

07   AY ;  SONDÖRDÜN  evresinde

07   AY ve Jüpiter yakın görünümde

09   AY ve Mars yakın görünümde

11   AY ;  bu ay içinde Yer’e en uzak(enöte) konumunda  405 650 km

11   AY ve Satürn yakın görünümde

11   Mars ve Antares (Akrep takımyıldızının en parlak yıldızı) çok yakın görünümde

15   Parçalı Güneş Tutulması (Ülkemizde gece saatlerinde gerçekleşecek ve gözlenemeyecek,, Antarktika ve Güney Amerika’nın güneyindeki ülkelerde görülecektir.)

16   AY ; YENİAY  evresinde

17   Merkür ; ÜSTKAVUŞUM konumunda (Yer-Güneş-Merkür açısı = 180 derece )

23   AY , İLKDÖRDÜN evresinde

23   AY ve Aldebaran (Boğa takımyıldızının en parlak yıldızı)  çok yakın görünümde.

27   AY ;  bu ay içinde Yer’e en yakın(enberi) konumunda  363 940 km


Bir cevap yazın

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.