2019 KASIM AYINDA GÖKYÜZÜ

KASIM  AYINDA
GÜNEŞ :

GÜNEŞ’imiz KASIM  ayının  ilk günlerinde  TERAZİ  takımyıldızı sınırları içersinde görülecektir. 23 Kasım  günü  AKREP takımyıldızı sınırlarını geçecek olan Güneş ayın son günü   hani, yıldız falcılarının hiç dikkate almadıkları, söz konusu bile etmedikleri  YILANCI (Oph)  takımyıldızı  sınırları içine geçecektir.

GÜNEŞ’in doğma ve batma konumu bu ay içersinde değişimini sürdürecektir. Bu ayın ilk günlerinde  Coğrafya Yönleri olarak bildiğimiz Tam Doğu  ve  Tam Batı  noktalarından güneye doğru 19 derece iken ayın son gününde  ise   Güneye doğru 29 derece uzaktaki  bir konumdan   doğup batacaktır.   Bu açı  Aralık ayının 21’ine  kadar her geçen gün artacaktır.

 

 

 

 

Yukarıda – sağdaki  fotoğraf,  usta astrofotoğrafçı  Uğur İKİZLER  ( ikizler.org ) tarafından çekilmiştir. Soldaki  ise  aynı fotoğrafın simetriğidir.  Bir gün ara ile, aralıklarla poz verilerek   aynı kare üzerine çekilmiş Güneş   görüntüleridir.   Sağdaki fotoğrafta Güneş batmak üzere iken   aralıklarla çekilmiş  ok yönünde hareketi  görülmektedir.  Ertesi gün Güneş  aynı noktadan değil   biraz daha Güney’den battığı açıkça görülmektedir.   Bu  durum   Güneş’in  gökküresi  üzerinde  yaptığı Yıllık Görünür Hareketi sırasında  Tutulum üzerinde,  bu tarihlerde  Güney’e doğru yer değiştirmesi sonucu  oluşur.  Soldaki düzenlenmiş fotoğrafta  ise, aynı olay Güneş’in doğuşu sırasında da görülmektedir.

Bu fotoğraflarda göze çarpan bir özellik daha vardır, bir bilgi  gizlidir bu fotoğraflarda.  Hadi biraz zorlayıp  fotoğrafları okuyun, gizlenmiş bilgiyi  bulun, bana yazın. Önümüzdeki ay bu satırlar arasında paylaşalım..😊

Ek Bilgi :   Doğma ve batma saatleri   her gözlem yerinde farklı olur. Bu zamanlara etki edenler, tarih yani Güneş’in dikaçıklığı ve gözlem yerinin enlemidir.  Ülkenin tamamında aynı saat dilimi ve ortak bir zaman-saat kullanılır.  Güneş, doğudaki bir gözlem yerinde batıdaki bir gözlem yerine göre  daha erken doğar ve batar. Bu fark, iki gözlem yeri arasındaki coğrafya boylamları farkına denk zaman farkı kadardır.

Güneş’imiz yıllık görünür hareketi sırasında  gökküresi  üzerindeki Gök Eşleği’nden güneye doğru  yer değiştirmesini sürdürecektir.  KASIM  ayı süresince  Ankara’da 12:32 ile  12:37 saatleri arasında öğlen çemberinden geçecektir.  Diğer kentlerin Ankara’ya göre boylam farklarına uygun olarak,  Ankara’nın  doğusundaki kentlerde daha erken, batısındaki kentlerde ise daha geç geçecektir.

Ek  Bilgi  :  ( Örneğin   Ankara’nın Coğrafya Boylamı yaklaşık  32.8 derece doğu,  İzmir’in ise  27.1 derece doğu boylamı, buna göre aralarındaki boylam farkı  yaklaşık 5.6 derece olur.  Her bir derece Güneş’in hareketine uygun olarak 4 zaman dakikasına denk gelir. Buna göre 5.6 x 4 = 22.4 dakika eder.  Öyleyse Güneş, 1  KASIM  günü Ankara Öğlen çemberinden saat 12:32  te geçecek ise, İzmir öğlen çemberinden yaklaşık 22.4 dakika sonra  yanı  yaklaşık 13:54 de geçecek demektir. Ankara’dan daha doğudaki iller için hesap yapılırken boylam farkına denk zaman değeri çıkartılır. Bu ayrıntıyı da unutmayalım…) 

Yine Ankara’da, tam bu geçişler sırasında yani tam öğlen zamanında  ufuktan yüksekliği KASIM  ayı süresince  ayın ilk günlerinde 36 derece iken son günlerinde 29 dereceye kadar azalacaktır.  Bunun anlamı her geçen gün Güneş ışınları daha eğik gelecek, daha az ısınacağız  demektir.

KASIM  ayı içinde gündüz süresinin uzunlukları da   azalmasını  sürdürecektir.  Ayın ilk günü yaklaşık olarak 10 sa  30 dk olan gündüz süresi  ayın son gününde  09 sa 35 dk  olacaktir.  Gündüz Süresi   her geçen gün kısalmasını sürdürüyor.  Yani Güneş ışınlarından yararlanma süremiz de azalıyor artık.

Ek  Bilgi  :  Hepimizin bildiği gibi gündüz süresinin kısalması  21 Aralık  gününe kadar devam edecektir.     ( Burada unutulmaması gereken özellik ; Türkiye’mizin doğusu ile batısı arasındaki doğma-batma saatleri  farkı  yaklaşık 1 saat civarındadır, ancak  enlemler arasındaki  küçük zaman farkları dikkate alınmadığında gündüz süresi ülkemizin heryerinde yaklaşık aynı uzunlukta olur.)


Türkiye’mizin doğusundan VAN, ortasından ANKARA ve batısından da İZMİR  kentleri için KASIM ayının ilk, orta ve son günlerinde Güneş ile ilgili zamanlar ;  öğlen-meridyenden geçiş zamanı, geçiş yüksekliği ve YER’e uzaklığı aşağıdaki çizelgede verilmiştir. Değerleri karşılaştırarak yukarıda metin olarak verilen bilgileri irdelemenizi öneririm.

Ek Bilgi :  Güneş’i sürekli  gözleyen SOHO  gözlem uydusu , özel donanımı ile  Güneş’i örterek güçlü ışıklarından korunur ve etrafındaki atmosferin üst katmanı  olan KORONA – TAÇ Katmanı’nda oluşan olayların görüntülerini kaydeder. Yandaki  hareketli görüntüde, ortadaki beyaz çizgili çember özel olarak kapatılmış  Güneş’in  konumunu, büyüklüğünü  gösterir.  Çekilen görüntülerde Jüpiter gezegeni ve  Güneş’e çok yakın geçtiği için dağılan bir kuyruklu yıldızı  göstermektedir.

——————————————————————————

 AY 

 AY,  KASIM   ayı süresince elips şeklindeki yörüngesinde dolanırken  yörüngesinin enberi ve enöte noktalarından geçiş tarihleri ile bu tarihlerdeki AY- YER uzaklıkları aşağıdaki gibidir. ;

 

07  KASIM   :   AY,  Enöte ( YER’e en uzak )   konumunda  :   405 060  km

23  KASIM   :  AY,   Enberi ( YER’e en yakın ) konumunda  :   366 721  km

Biraz ek BİLGİ :

 Şimdi yukarıdaki verilere bakıp “  23   KASIM’da   en yakın konumda,  07 KASIM’da ‘de  en uzak konumda ” ne anlama geliyor ?  “  diyebilirsiniz.   Hemen belirteyim.  AY, Yerküre etrafındaki yörüngesini  bir  yılda  yaklaşık 13.4 kez dolanır.  Yani, bir yılda  13 kez tam dolanır,  14. turu atarken yıl biter.  

İşte bu turların herbirinde tamamladığı yörüngeler  birbirinden farklıdır. Bu yörüngelerin büyük eksenleri döner, bunun yanısıra  yörünge üzerindeki özel noktalar düzenli bir şekilde kayar, yer  değiştirir.

Her bir yörüngenin ya da her turun en yakın ve en uzak konumdaki uzaklıkları da sürekli değişir.

 Aşağıdaki grafikte bu değişime örnek verilmiştir. AY’ın bir yıl içindeki günlere göre uzaklığı noktalanmıştır.  En uzak olduğu noktadaki uzaklık değişimi  yaklaşık 2-3 bin  km  olmasına karşın, en yakın olduğu noktanın uzaklık değişiminin ise yaklaşık 13 bin km civarında olduğu görülür.

 Yörünge elipstir, ancak bu elips yörüngenin dışmerkezliği ( basıklığı) da değişmektedir.  İşte bu değişmeler arasında bizim görebildiğimiz   sadece uzaklıktaki değişimdir.  Uzaklığı değişince,  görünen büyüklüğü de değişir.  Bunlar da bir düzen içinde olur. 

Bu değişimlerin nedenleri ve nasılları gökbilimciler tarafından çok iyi bilinmektedir.  Düşünün,  onlarca yıl sonraki tutulmaların nerede, nasıl ve hangi saniyelerde gözlenebileceğini bu bilgileri kullanarak hesaplayabiliyoruz.

 Ay ve Yer ikilisinin hareketleri ile ilgili çok güzel videoları NASA sayfalarında izleyebilirsiniz.  https://svs.gsfc.nasa.gov/4537

 ————————————————————————

AY’ın   EVRELERİ :

Ay’ın  Yer etrafındaki  yörüngesinde dolanmasının sonucu olarak, Güneş – Yer – AY  açısı  sürekli değişir ve  farklı tarihlerde YER den AY’a bakıldığında  AY’ın  Güneş tarafından aydınlatılmış olan olan yarısının YER’den farklı biçimlerde görünmesi  AY’ın EVRELERİni oluşturur.

AY kendi ekseni etrafında 27,32 günde bir kez döner. Bu dönme sırasında Güneş ışınları tıpkı Dünya üzerinde Gece-Gündüz  olayı olduğu gibi AY’ın yarısını aydınlatır, diğer yarısı karanlıkta kalır. Dönme nedeniyle de aydınlık kısımları gündüzü yaşar, karanlık kısımları da geceyi.  Kendi ekseni etrafındaki dönme süresi 27,32 gün,  ancak   AY yüzeyindeki aydınlığı doğuran Güneş olduğuna  göre ,  Güneş’le kavuşum süresi olan yaklaşık 29.5  gün dikkate alındığında ;  AY yüzeyinde yaşıyorsanız yaklaşık  15 gün gündüz, 15 gün gece olacak demektir.  Buradan anlaşılacağı gibi AY bir yarısı hep karanlık olmaz.  AY’ın sürekli olarak  bir “Karanlık Yüzü”  yoktur.  Her tarafı dönme  sonucu Güneş ışığı alır.  AY’ın, sadece  YER yüzeyinden bakınca  hiç göremediğimiz bir ARKA YÜZÜ vardır.

İlkdördün     :  04  Kasım          Dolunay  :  12 Kasım

Sondördün  :  20  Kasım              Yeniay  :   26  Kasım 

Ek Bilgi :   AY, Yer etrafındaki yörüngesinde dolanırken,  gökyüzündeki  görünür hareketi sırasında  hergün GÜNEŞ’ten açısal olarak yaklaşık 13 derece   doğuya doğru uzaklaşır ve bunun sonucu olarak aynı  gözlem yerinde hergün bir önceki güne göre yaklaşık  50 dakika daha geç  doğar.

AY’ın evrelerine bakarak  doğma batma zamanlarını tahmin edebilirsiniz.

YENİAY  evresinde ;   Güneş ile hemen hemen aynı doğrultuda olacakları için aynı saatte doğar  ve  batarlar. Bu evrede iken bize dönük olan yüzü karanlık olacağı için ve ayrıca Güneş ışınları etkisi ile görülemez. Güneş Tutulmaları bu evre sırasında oluşur.

İLKDÖRDÜN evresinde : GÜNEŞ öğlen çemberimizde iken, doğu ufkumuzdan  AY doğar, GÜNEŞ battığında ise AY  Güney yönümüzde Öğlen Çemberimizde görülür. Gece yarısı olduğunda  AY batar.

DOLUNAY evresinde : Yerdeki gözlemciye göre GÜNEŞ ile ters-karşı  tarafıta yeralır. GÜNEŞ  batarken doğar,  bütün gece gökyüzünü aydınlatır, GÜNEŞ  doğarken AY batar.  AY Tutulmaları bu evre sırasında oluşur.

SONDÖRDÜN evresinde : Gece yarısı olduğunda doğar,  sabah GÜNEŞ doğarken AY güneyde en yüksek konumunda olur. Öğlen olduğunda ise günortasında AY batar.

Bunları biliyor muydunuz ? 

AY yüzeyinde, Dünya’ya  bakan tarafta oturuyor olsaydınız ;

  • DÜNYA’mız  gökyüzünde hep aynı yerde duruyor olacaktı..
  • Dünya’mıza  baktığınızda, AY’ın  dünyada oturanlara gösterdiği gibi  Dünya’mızın da  evreler  gösterdiğini  de görecektiniz.

GEZEGENLERİN GÖZLENEBİLİRLİĞİ

Bilgi Notu :

Tutulum düzlemine yakın olan ve  ZODYAK Kuşağı içinde dolanan  Gezegenler ve AY,   Güneş’in Doğu tarafında olması durumunda, Güneş battıktan hemen sonra Batı gökyüzünde görünürler.   Güneş’in Batı tarafında olanlar ise,  Güneş sabah doğmadan önce doğarlar. Bu gökcisimleri  Güneş’e  açısal olarak ne kadar uzak olurlarsa o denli  fazla süre gözlenebilirler.  

Yukarıdaki  görüntüde  Güneş ve Gezegenlerin boyutları (çapları) orantılıdır. Birbirleri  ile karşılaştırılabilir.  Ancak Uzaklıkları  ölçekli değildir. Sadece  Güneş’e uzaklık  sırasındadırlar.

Gezegenlerin  Güneş Sistemi  içindeki konumları, uzaklıkları, görünümleri  gibi bir çok özelliği, tarih değiştirerek görebileceğiniz bazı web sayfalarının adresleri  aşağıda.  İstediğiniz tarihteki konumlarını, dünyamıza  ya da Güneş’e uzaklıklarını görebileceğiniz birkaç örnek.  Buna benzer örnekleri  sizler  de internette bulabilirsiniz.

http://www.astronoo.com/en/articles/positions-of-the-planets.html

https://in-the-sky.org/solarsystem.php

https://www.timeanddate.com/astronomy/planets/distance

Başka bilgiler de istiyorsanız ;

http://www.astrookul.com

ethemderman.com

http://www.astronomidiyari.com

https://www.nasa.gov/audience/foreducators/index.html

https://www.facebook.com/populerastronomi/

Güneş Dizgesinde gezegenlerin herhangi bir tarihteki konumlarını,  zamana uygun yörüngelerinde dolanmalarını  gösteren uygulamalara iki örnek aşağıdaki linklerde. Sizler de farklı web sayfalarında farklı animasyonlar bulabilirsiniz.

www.theplanetstoday.com

theskylive.com/#solarsystemconfiguration

Çıplak göz ile görebileceğimiz gezegenlerin KASIM  ayı içinde konumları ve gözlenebilirliklerini  inceleyelim şimdi de ;

MERKÜR 

Haberci gezegen Merkür  Kasım ayı süresince   TERAZİ   takımyıldızı sınırları içinde kalacaktır.  Ayın ilk günü GÜNEŞ‘in 18 derece Doğu tarafında iken,  batıya doğru  “Geri Hareket”‘ine   başlayacaktır.  11 Kasım  günü  Güneş  ile   ALTKAVUŞUM   konumunda (YER- Merkür- Güneş dizilimi ) olacaktır. 

Bu diziliş sırasında Merkür, Güneş diskinin önünden geçecek ve  tıpkı Güneş Tutulması sırasında AY’ın  Güneş diskinin önünden geçmesine benzeyen bu olayda fark,  AY Güneş diskini tamamen kapatırken,Merkür Güneş diski  önünde çok küçük,  minik bir nokta şeklinde kalacaktır. Bu nedenle de  bu olay bir tutulma olarak ele alınmaz,  Merkür  için  bir  GEÇİŞ (Transit)  olarak sözedilir.  11 Kasım Günü gerçekleşecek bu olaya ” MERKÜR GEÇİŞİ ” adı verilir.  Ayrıntılar aşağıda konu ile ilgili broşürde bulabilirsiniz.

Bu  olay ile ilgili  bir soru : Hangi gezegenler ile ilgili olarak  bu olay gözlenir?  neden ?  Özellikle öğrenci kardeşlerimiz ;   biraz düşünerek bulmaya çalışın.. 🙂

Merkür,   20 Kasım  günü ise, tekrar  doğuya doğru “İleri Hareket“‘ine başlayacaktır.  Ayın son gününde ise Güneş’in 19 derece batısında bulunacaktır. 

Ayın ilk günlerinde  Güneş battığında Batı  ufkumuzda,  ayın son günlerinde ise Güneş doğmadan Doğu ufkumuzda  ufka yakın konumda  zor gözlenebilecektir.

VENÜS

Parlaklığı ile gökyüzünün “Güzellik Tanrıçası” olarak anılan,  “YER’in ikizi” de  denilen gezegen ayın ilk günlerinde Güneş’in doğusunda 19 derece açısal uzaklıkta olacak, ilerleyen günlerde her geçen gün  uzaklaşarak ayın son gününde Doğu yönde 29 derece açısal uzaklıkta bulunacaktır.

Ayın ilk günlerinde YILANCI  takımyıldızı sınırları içinde iken , 23 Kasım‘da da YAY takımyıldızı sınırları içine geçecektir.  24 Kasım günü  JÜPİTER  ile çok yakın görünümde olacaklardır.

Kasım  ayı içinde, Güneş battıktan hemen sonra Güney-Batı ufkumuzda ancak 10-15 derece yükseklikte görünecek, kısa süre gözlenebilecektir.

MARS 

Üzerinde en çokaraştırma yapılan  ve “Savas Tanrısı”  olarak anılan gezegen  Kasım   ayı süresince   BAŞAK  takımyıldızı sınırları içinde kalacaktır.   Ayın ilk günlerinde  Güneş’in batısında 19 derece   açısal uzaklıkta olacaktır.    Kızıl gezegen  MARS  bu ay içinde de doğuya doğru hareketini sürdürecek, ancak Güneş’in doğuya doğru hareketi daha hızlı olduğu için hergeçen gün açısal olarak Güneş’ten uzaklaşmış olacaktır.   Ayın son günü Güneş’in batısında 29 derece açısal uzaklıkta olacaktır.

Sabahları Güneş doğmadan az önce doğu ufkumuzda görünecektir. Her geçen gün biraz daha erken doğacak ve  1.7 kadir parlaklığı ile yaklaşık  bir – iki  saat    süre  Güneşdoğana dek ufka yakın gözlenebilecektir.

 

JÜPİTER   ve  SATÜRN : 

 Küçük bir teleskop ile gökyüzüne bakıyorsanız görebileceğimiz üç görkemli gökcismi vardır. AY, Jüpiter ve Satürn.  Jüpiter ve Satürn  aylardır bize çok güzel pozlar veriyor ve   Batı gökyüzümüzü süslüyorlar.

Jüpiter 16 Kasım’a kadar  YILANCI daha sonra ise YAY takımyıldızı sınırları  içinde bulunacak, Satürn ise  YAY  takımyıldızı sınırları içinde konumunu fazla değiştirmeyecektir.   Ayın ilk günü Güneş’in doğusunda Jüpiter  43 derece,  Satürn ise  65 derece açısal uzaklıkta olacaklar. Yani Satürn Jüpiter’den   açısal olarak 20-25  derece daha doğu tarafta demektir.   Kasım  ayı sonunda ise  Güneş’in gökküresi üzerindeki doğuya doğru yer değiştirmesi sonucu bu açısal uzaklıklar azalacak, Jüpiter  19 derece, Satürn 38 derece uzaklıkta olacaktır.

Her iki gezegen de Güneş battığında Güney-Batı  yönümüzde görülecektir.   Güneş battığında  ufuktan   Jüpiter  20-15 derece, Satürn ise   27-23 derece yükseklikte görüneceklertir.   2-3 saat gözlem sonrası  önce Jüpiter sonra da Satürn batacaktır.

Ayın 20 sinden sonra Venüs,  28 ve 29  günlerinde ise AY,   bu iki dev gaz gezegene komşu olacaklardır.

Ayrıca bu görsel şölene,  bu üçlünün arasından,  Samanyolu Gökadamızın merkez doğrultusunda çok sayıdaki  derin uzay cismi de katılacaktır.  Büyük kentlerde ışık kirliliği-gökparlaklığı nedeniyle görülemeyen Samanyolu  güzelliği ile görüntüyü tamamlayacaktır.  Bunun için ne gerekir hepimiz biliyoruz artık.  Gökyüzümüzü de aydınlatan  kentlerin, yerleşim yerlerinin kirliliklerinden uzak, temiz, karanlık ve güvenli  bir yere gitmek.  Seçim  sizin…

Kasım  ayının ilk gününden son gününe kadar,   gezegenlerin ve AY’ın  gökyüzündeki yer  değiştirmelerini yukarıdaki şekilden görelim. Saat 14:00  da gözlem yapılabilseydi,  (Atmosferimiz olmasaydı gökyüzünü  Güneş görünmesine karşın şekildeki gibi görürdük.)   gezegenler ve Ay, Güneş’in doğu ya da batısında farklı açısal uzaklıklarda  şekildeki gibi yer  değiştirmiş olacaktı.  Yukarıda da belirtildiği gibi   gezegenler ya da Ay,  Güneşin batısında ise  sabah ,  doğu tarafında ise akşam  gökyüzünde görüneceklerdir.

GÜNLERE GÖRE  GÖKOLAYLARI

ÇYG  :  Açısal olarak Çok Yakın Görünümde ,      

YG   :  Açısal olarak Yakın Görünümde

02 Kasım  :    AY,  Satürn ile  ÇYG   

04 Kasım :    AY,  İLKDÖRDÜN evresinde

07 Kasım  AY,  Enöte ( YER’e en uzak )   konumunda  :   405 060km

09 Kasım :    Venüs ,  Antares   (Akrep  tky.nın en parlak yıldızı  Alfa Sco )  ile  YG

11 Kasım  :  Merkür ,  ALTKAVUŞUM   konumunda (YER-Merkür-Güneş dizilişi )

11 Kasım  :  Merkür  Güneş  diskinin önünden geçecek (MERKÜR GEÇİŞİ )

12 Kasım  :    AY,  DOLUNAY  evresinde

14 Kasım  :  AY,  Aldebaran (BOĞA  tky.nın en parlak yıldızı  Alfa Tau) ile  YG

18  Kasım   :   LEONIDS – ASLAN  Göktaşı Yağmuru

19  Kasım :    AY,  Regulus  (ASLAN  tky.nın en parlak yıldızı  Alfa Leo)  ile  YG

20  Kasım :    AY,  SONDÖRDÜN evresinde

23 Kasım :  AY,   Enberi ( YER’e en yakın ) konumunda  :   366 721 km

24 Kasım  :  AY Mars ile  YG

24 Kasım  :  Merkür  En Büyük Batı Uzanımda (EBBU = 20 derece )  

25 Kasım  :  AY Merkür   ile  ÇYG

26  Kasım :    AY,  YENİAY evresinde

 28 Kasım  :  2 günlük ince Hilal şeklindeki AY Venüs  ve  Jüpiter    ile  ÇYG

29 Kasım  :  AY Satürn  ile  ÇYG

 Gökyüzünüz açık olsun, iyi gözlemler…

GÖKTAŞI YAĞMURLARI :

Kasım ayı içersinde  iki ayrı göktaşı yağmuru gerçekleşiyor.   Göktaşı Yağmurları  hakkında   bilinmesi gereken bir bilgi  ;  belirtilen tarihler, gözlenmesi olası göktaşı sayısının en fazla-maksimum olduğu günlerdir. Bu tarihlerden yaklaşık 1-2 hafta önce ve sonra da göktaşı kaymaları gözlenir. Ancak sayıları az olur ve  verilen tarihler yaklaştıkça sayılar artar, en fazla sayı verilen tarihlerde olur.

TAURID (BOĞA)   GÖKTAŞI  YAĞMURU   04/05 Kasım 2019

04/05  Kasım  günlerinde maksimum sayıya ulaşması  beklenen  TAURID – BOĞA  Göktaşı Yağmuru  dünyamızın   2P Encke  kuyrukluyıldızının kalıntılarının bulunduğu eski yörüngesinden geçerken gerçekleşecek.   Bu sırada 2004TG10  kod adlı  asteroidin  kalıntıları da ayni bölgede olacak. Bu iki gökcisminin kalıntılarının oluşturacağı  bir saatte en fazla 10 kadar göktaşı izinin gözlenebileceği zayıf bir yağmur olacak. Çisenti neredeyse !   Geçen seneye göre bu  kez  AY,  İlkdördün  evresinde  olacak. Gece yarısı  batacak olması, gece yarısından sonra yapılacak gözlemler üzerinde daha az etkili olacaktır.   Ancak  yine de gözlenmesi pek keyif vermeyebilir.

LEONIDS ( ASLAN )  GÖKTAŞI YAĞMURU     17/18 Kasım 2019

06 – 30  Kasım   tarihleri arasında  LEONID – ASLAN   Göktaşı Yağmuru  meydana gelecek.  17/18  Kasım gecesi   maksimum sayıya ulaşacak,   bir saatte en fazla 15-20 civarında göktaşı kayması gözlenebilecek.  Ancak Dolunay  evresini geçen  ve Sondördün evresine ulaşan   AY gece yarısına  doğru   doğacak  ve  gök parlaklığını arttıracaktır.  Bu da gözlenmesini çok zorlaştıracaktır.  Belki çok parlak göktaşları, ateştopları  oluşabilir.    Gece yarısından sonra  Güney-Doğu  yönünde ASLAN takımyıldızına doğru bakmak yeterli.

ASLAN  Göktaşı Yağmuru;   Güneş etrafındaki yörüngesinin  dönemi  33 yıl  olan  55P/ Tempel – Tuttle  kuyruklu yıldızının son geçişi sırasında yörüngesinde bıraktığıı tozlar içinden Dünya’mız her yıl bu tarihlerde geçerken oluşmaktadır.  

3,6 km çaplı  bir çekirdeği  olan  kuyrukluyıldız 1865/1866 yılında  keşfedilmiş,  1966 yılı geçişinin hemen sonrasında yüzlerce göktaşı kayması izlenmiştir.  Bir önceki geçişi 2001 yılında  olmuş, yüzden fazla göktaşı kayması gözlenebilmiştir.

Gökyüzünüz açık olsun, iyi gözlemler…    

Bir cevap yazın

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.